I fransk sag blev mand nægtet orlov, da retten til det i overenskomst anvender hunkønsform for "ansat".

Det er helt i orden, hvis EU-lande kun vil tilbyde ekstra forældreorlov til kvinder, skriver EU-Domstolen i en afgørelse onsdag.

Dommen siger videre, at det ved ekstra orlov skal godtgøres, at formålet er at "beskytte kvinderne" efter graviditeten og moderskabet.

- Formålet med en sådan ekstra orlov skal være at beskytte kvinden i den biologiske tilstand (efter en fødsel) og i det særlige forhold, der er mellem hende og hendes barn i perioden efter fødslen, hedder det.

Sagen stammer fra Frankrig. Her søgte en far til en pige født i april 2016 ekstra orlov. Faren var ansat i en sygekasse i Moselle. Arbejdsgiveren afviste hans ønske med henvisning til en kollektiv overenskomst.

Af dennes artikel 46 fremgik ordet "employée". Det er en hunkønsform af ordet "ansat". Dermed fremgår det "i bogstaveligste forstand", at dette tilbud var forbeholdt kvinder.

- Faren kan derfor ikke være omfattet af den, konstaterede arbejdsgiveren.

Desuden blev der henvist til, at artiklen var subsidiær til en foregående artikel, der kun var gældende for kvinder. Det var altså ifølge arbejdsgiveren skåret ud i pap, at muligheden kun var for kvinder.

Farens fagforening (CFTC) mente, at det svar var baseret på en fejlagtig tolkning. Desuden mente fagforeningen, at det var at gøre forskel på køn i strid med EU-lov og fransk lov.

En arbejdsret i Metz sendte på den baggrund flere spørgsmål til EU-Domstolen. Blandt andet om domstolens tolkning af EU's direktiv for ligestilling på arbejdspladsen.

I Frankrig har det været praksis, at ekstra forældreorlov kan gives til kvinder, når den lovbestemte orlov udløber.

EU-Domstolen siger i sin afgørelse, at det kan være diskriminerende at skelne mellem mænd og kvinder, men i dommen gives medlemslande i EU alligevel lov til denne forskelsbehandling.

Det sker ikke, fordi "kvinderne er forældre". Men det skyldes deres særlige position som mor - fødsel og moderskab.

/ritzau/