Det ender ikke med EU-sanktioner, hvis større virksomheder i EU afviger fra krav om kvinder i bestyrelserne, efter EU-Kommissionen har vedtaget forslag om kvoter.

Selv om EU-Kommissionens medlemmer onsdag er blevet enige om, at der skal flere kvinder i bestyrelserne i børsnoterede virksomheder i EU, lader kvoterne ikke til at få meget gennemslagskraft.

Forslaget, der er blevet vedtaget, lyder på et minimumskrav om, at mindst 40 procent af bestyrelsespladserne i større virksomheder inden 2020 skal besættes af »det underrepræsenterede køn«.

Men fordi et flertal af kommissærerne og EUs advokater for tre uger siden afviste et skarpere forslag om EU-sanktioner, hvis ikke kravet bliver opfyldt, vil det ikke fra EUs side have konsekvenser for de virksomheder, der fraviger kravene. I stedet er det op til de enkelte medlemsstater at lave yderligere regler og sanktioner for virksomhederne på egen hånd.

Og bestyrelserne skal ikke tvinges med EU-lovgivning til at tage kvinder ind. I stedet skal måden at vælge bestyrelsesmedlemmer på ændres, sådan at det fortsat er de mest kvalificerede, der får posten. Men har en kvindelig og en mandlig ansøger til en bestyrelsespost enslydende kvalifikationer, skal man vælge kvinden.

Forslaget er stillet af EUs kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, som har tilføjet, at de enkelte børsnoterede virksomheder skal sætte egne målsætninger for repræsentationen af kvinder på direktionsgangene.

Alligevel mener Reding, at de opblødede kvoter kommer til at gøre en forskel.

- EU har med succes fremmet ligestillingen mellem kønnene i over 50 år. Men der er et sted, hvor vi ikke har set fremskridt: Virksomheders bestyrelser. De gode eksempler i lande som Belgien, Frankrig og Italien, som for nyligt vedtog lovgivning, og hvor der nu ses fremskridt, viser klart, at tidsbegrænsede lovindgreb kan gøre hele forskellen, siger hun.

Også kommissionens formand, José Manuel Barroso, glæder sig over vedtagelsen.

- Med forslaget besvarer EU-Kommissionen en stærk opfordring fra EU-Parlamentet om en EU-indsats for at skabe ligestilling mellem kønnene i virksomhedernes bestyrelseslokaler. I dag beder vi store børsnoterede selskaber over hele Europa om at vise, at de mener det alvorligt, når det kommer til ligestilling mellem kønnene i den økonomiske beslutningstagning, siger José Manuel Barroso og henviser til, at han også selv har kæmpet for kvinderne:

- På mit initiativ har kommissionen styrket tilstedeværelsen af kvindelige kommissærer betydeligt blandt medlemmerne. Her er en tredjedel af kommissærerne kvinder, siger han.

Forslaget var allerede inden onsdag underskrevet af fem mandlige kommissærer, og selv om Reding har givet udtryk for, at hun havde »foretrukket et stærkere forslag«, accepterer hun, at det har været nødvendigt at bløde det op i forhold til det tidligere forslag.

Allerede nu har 11 medlemsstater, herunder Danmark, introduceret lovmæssige krav, som skal fremme antallet af kvinder i bestyrelser, mens 11 andre hverken har lovgivning eller regler for, at virksomhederne selv skal opstille målsætninger for ligestilling i bestyrelser.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.