Foto: AFP

Koralrev går i opløsning og ni grader varmere hedebølger

En uge før FN samler alverdens nationer i den arabiske stat Qatar for at finde en løsning på klimaproblemet, lader Verdensbanken alarmklokkerne ringe for kloden.

Som verden ser ud i øjeblikket, har vi sat kursen mod en fire grader varmere klode inden udgangen af århundredet, lyder advarslen i Verdensbankens rapport, der er en opsummering af den nyeste viden i klimaforskningen.

Det er to grader mere, end det mål som FNs medlemslande tilsluttede sig på den store klimakonference COP15 i København for tre år siden. Og dermed også to grader over grænsen til det, som FNs klimapanel IPCC kalder ’farlige og uafvendelige klimaforandringer’.

Se også kortet: Bliver dit hjem oversvømmet?
Se billederne: Her er der risiko for oversvømmelse i danske byer


En fire grader varmere verden vil være ’ødelæggende’ og ’helt anderledes end den nuværende’, lyder det fra Verdensbankens topchef Jim Yong Kim. Han tilføjer, at en sådan verden ’vil bringe store usikkerheder og nye risici, der truer vores evne til at forudse og planlægge fremtidens nødvendige behov for tilpasninger’.

Koralrev i opløsning
Rapporten, der er blevet til i et samarbejde med det førende tyske Potsdam Institut for forskning i klimapåvirkninger, er mere alarmerende end den seneste klimarapport fra IPCC. Bl.a. slår den fast, at fremtidens hedebølger i middelhavslandene kan blive hele ni grader varmere end nutidens, og den peger på, at den såkaldte forsuring af havene i kraft af oceanernes stigende optag af CO2 kan blive så alvorlig, at koralrev begynder at gå decideret i opløsning i 2060erne. Og den advarer om, at uden dramatiske reduktioner i udledning af drivhusgasser styrer vi mod en seks grader varmere verden efter næste århundredeskifte.

Rapporten understreger dog, at verden endnu har mulighed for at handle.

Jens Hesselbjerg Christensen, der er forskningschef på DMIs klimacenter og en af IPCCs videnskabelige hovedforfattere, er enig i rapportens konklusioner et langt stykke ad vejen.

- En verden, der bliver tre eller fire grader varmere, lyder helt klart troværdigt med de udledningsforpligtelser, som verdens lande har tilsluttet sig. Og med den aktuelle økonomiske udvikling i udviklingslandene, ikke mindst Kina, er det stadigt sværere at bevare håbet om, at vi kan begrænse temperaturstigningen til to grader, siger han.

Forskningslederen understreger dog, at fire graders scenariet er baseret på klimamodeller, som er behæftet med visse begrænsninger.

- Modellernes usikkerheder bliver større, jo mere ekstremt udledningsscenariet er, og jo længere man går frem i tiden. Der er typisk et ganske stort spektrum i forskellige modelkørslers konklusioner, forklarer han og tilføjer, at de klimamodeller, som man fodrer supercomputere med, må forventes at blive mere nøjagtige og troværdige i årene fremover.

Se også kortet: Bliver dit hjem oversvømmet?
Se billederne: Her er der risiko for oversvømmelse i danske byer


Hedebølger og smeltet is
Men hvis vi kan stole på modelkørslerne, og fire graders-verdenen bliver en realitet, vil varmen blive ekstra mærkbar over land, ikke mindst i subtroperne og i regioner højt mod nord. Her kan man ifølge rapporten forvente temperaturstigninger om sommeren på helt op til ti grader i forhold til i dag, og ekstreme hedebølger som den, der tog livet af over 50.000 mennesker i Rusland i 2010, kan gå hen at blive det  normale om sommeren.

Endvidere peger rapporten på, at i en fire graders verden er der en forøget risiko for, at klodens klimasystem tipper i en faretruende retning, f.eks. med en hastig opløsning af isen over Den Vestantarktiske Halvø, der rummer næsten lige så meget is som hele Grønland.

Men med den rette teknologi og de fornødne økonomiske midler er der altså stadig ifølge Verdensbanken en farbar vej bort fra en smeltende klode.

Jens Hesselbjerg Christensen er imidlertid knap så optimistisk:

- Jeg har stadig vanskeligere ved at se, hvordan vi forhindrer, at to graders målet overskrides. Man kan håbe på, at der kommer et teknologisk gennembrud, som gør os i stand til at suge CO2 ud af luften relativt billigt. Men ellers har jeg vanskeligt ved at pege på løsninger – ud over geoengineering, der synes at rykke stadig højere op på den internationale dagsorden.

Se også kortet: Bliver dit hjem oversvømmet?
Se billederne: Her er der risiko for oversvømmelse i danske byer


Geoengineering dækker over forskellige former for ’klimafix’ – metoder til kunstig nedkøling af kloden, f.eks. ved at gøre afgrøder lysere, så de bortreflekterer en større del af solens lys.

- Men hvem skal betale for det gilde – Europa og USA eller de nye vækstøkonomier? Geoengineering bliver noget, som vi i stigende grad kommer til at diskutere, også i FN-regi, forudser den danske IPCC-forfatter.

  
SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.