Amerikanske forskere fra miljøovervågningsorganet NOAA i Colorado har gjort en gruopvækkende opdagelse i Jordens atmosfære.

For første gang siden 1987 er der nemlig sket en stigning i udslippet af de farlige CFC-gasser, der er menneskeskabte kemiske gasser, og de udgør en stor trussel mod ozonlaget.

Forskeren Stephen Montzka har i de sidste 27 år ledet en overvågning på volume-niveauet af gasserne i atmosfæren, og siden overvågningen startede, har der været et kontinuerligt fald i dette niveau.

Men en af de tre CFC-gasser, CFC-11, stoppede sit fald tilbage i 2013, og siden der er mængden af gassen steget så meget, at det bekymrer forskerne.

»Jeg har lavet det her i 27 år, og det er det mest overraskende, jeg nogensinde har set. Jeg var dybt chokeret over det,« siger Stephen Montzka i en rapport om sagen, der netop er offentliggjort.

Sammenlagt er niveauet af CFC-11 hele 25 procent højere end for blot fem år siden.

CFC-gasser har tidligere været brugt som kølemidler, som rensemidler og som drivgas i diverse sprayflasker. Men den 1. januar 1989 trådte Montreal-protokollen i kraft, og det er en aftale, der bandlyste gasserne for at beskytte ozonlaget. Den aftale beskrev Kofi Annan i 2003 som ’den måske mest succesrige internationale aftale til dato’.

Ozonlaget har siden aftalens ikrafttræden været i en helingsproces, men den kan nu være truet af den stigning, som forskerne har opdaget af CFC-gasserne.

Stephen Montzka forklarer, at ozonlagets bedring kan forsinkes med mere end 10 år, hvis stigningen ikke bliver stoppet.

Der har hele tiden været et vist udslip af CFC-gasserne i atmosfæren, siden Montreal-protokollen trådte i kraft, fordi der allerede inden var blandt andet bygninger og industri, der indeholdt gasserne. Og når disse blev revet ned, gav det naturligvis et udslip.

Derfor har forskerne også undersøgt, om stigningen i udslippet skyldes flere nedrivninger, men det ser ikke ud til at være tilfældet, fordi stigningen nu er observeret over en længere periode.

Det er også undersøgt, om stigningen skyldes, at CFC-gasserne bliver dannet ved en fejl som biproduktion, men heller ikke det kan forklare den store stigning.

Ifølge Stephen Montzka er den eneste forklaring, at der er nogen på Jorden, der direkte producere CFC-gasserne. Men det har endnu ikke været muligt for forskerne at finde ud af, hvor gasserne opstår henne. De mener dog, at det stammer fra Østasien.

Derfor fortæller leder af FNs miljøagentur, Erik Solheim, at de nu går ind i sagen for at finde kilden til CFC-gasserne.