Afrika har masser af vand i undergrunden.

Eksperter mener dog ikke, at det er den endelige løsning på Afrikas vandmangel, da det kan blive dyrt at nå de våde dråber.

Store reserver af grundvand i Afrika er blevet kortlagt af en gruppe britiske forskere. De anslår, at reserverne af grundvand på tværs af kontinentet er 100 gange den mængde, som findes på overfladen.

De store vandmængder er dog ikke den endelige løsning på Afrikas manglende vandmangel, men kan blive en vigtig faktor i forhold til at håndtere den stigende mangel på vand som følge af klimaændringer.

Det skønnes, at 300 millioner afrikanere ikke har adgang til rent drikkevand, og kun fem procent af den afrikanske agerjord får vand. Forskere fra British Geological Survey og University College Londons kortlægning af Afrikas store mængder grundvand ser umiddelbart ud til at kunne ændre på det. Men eksperter advarer mod at begynde at bore med store bor for at nå reserverne.

- Det er ikke så simpelt, at man bare kan bore store huller og så se rismarker springe op overalt, siger Dr. Stephen Foster, der er seniorrådgiver for Global Water Partnership og ekspert i grundvand, til Reuters.

- I det nordlige Nigeria er der kunstvandingsprojekter med grundvand, der er blevet droppet på grund af stigende priser på brændstof - en vigtig faktor i boreomkostninger, siger Dr. Stephen Foster.

De største vandmængder ligger ifølge forskerne i de tørreste områder i Afrika - i og omkring Sahara. Men de ligger dybt - 100 til 250 meter under jordoverfladen. Niveauer der ikke kan nås med en håndpumpe, som ellers er den billigste løsning.

- På mere end 100 meters dybde stiger omkostninger til boring af huller markant på grund af kravet om mere avanceret boreudstyr, siger dr. Alan MacDonald fra British Geological Survey.

Samtidig forlyder det, at en tredjedel af håndpumperne i hele Afrika er ubrugelige på grund af manglende vedligeholdelse. Hjælpeorganisationerne er også forsigtige i deres begejstring af vandfundet.

- Opdagelsen af store vandreserver under dele af Afrika kan meget vel være gode nyheder for kontinentet, men det kan vise sig svært at få adgang til dem på kort sigt. Og hvis vandreserverne ikke bliver bæredygtigt forvaltet, kan det få uforudsete konsekvenser, siger Nick Nuttall, talsmand for Det Forenede Nationers Miljøprogram UNEP i Nairobi.

Overudvinding af grundvand i Mexico City har eksempelvis ødelagt fundamentet på flere bygninger. Nick Nuttall mener derfor, at fokus i forhold til at forbedre vandforsyningen i Afrika i stedet skal rettes mod en bedre indsamling og opbevaring.

- Faktum er, at der allerede er en enorm mængde vand til rådighed for Afrika, men at vandet sjældent opsamles, siger han til Reuters.

En undersøgelse foretaget af UNEP og World Agroforestry Center viser, at det vand, der falder som regn over Afrika, er nok til at dække behovene for omkring ni milliarder mennesker.