I begyndelsen af 2020 var der 160 millioner børnearbejdere i verden. Det er en markant stigning siden 2016.

For første gang i to årtier oplever verden en stigning i børnearbejde. Samtidig truer coronakrisen med at sende yderligere millioner af unge mod samme skæbne.

Det oplyser FN torsdag.

I en fælles rapport udtaler Den Internationale Arbejderorganisation (ILO) og FN's børneorganisation, Unicef, at antallet af børnearbejdere lå på 160 millioner i begyndelsen af 2020. Det er en stigning på 8,4 millioner på fire år.

Stigningen begyndte, allerede inden at coronapandemien ramte, og markerer et dramatisk vendepunkt i en ellers nedadgående kurve.

Således faldt antallet af børnearbejdere i verden med 94 millioner i årene mellem 2000 og 2016, fremgår det af rapporten.

Netop som coronakrisen for alvorlig tog fart, var næsten hvert tiende barn i verden fastholdt i børnearbejde.

I Afrika syd for Sahara står det værst til med børnearbejde.

Alt imens procentdelen af børnearbejdere er den samme som i 2016, betyder befolkningsvæksten, at antallet er steget markant.

Samtidig risikerer pandemien at forværre situationen markant, advarer organisationerne.

ILO og Unicef advarer om, at medmindre at der tages øjeblikkelige skridt rettet mod at hjælpe familier, der ender i fattigdom, kan op mod 50 millioner børn blive tvunget ud i børnearbejde i løbet af de næste to år.

- Vi mister terræn i kampen for at stoppe børnearbejde, siger Unicef-direktør Henrietta Fore til journalister.

Hun tilføjer, at coronakrisen "gør en dårlig situation endnu værre".

- Nu, langt inde i det andet år med globale nedlukninger, skolelukninger, økonomiske tilbageslag og skrumpende nationale budgetter, tvinges familier til at træffe hjerteskærende beslutninger, siger hun.

Rapporten konkluderer, at hvis de seneste fattigdomsfremskrivninger ændres som følge af pandemien, vil yderligere ni millioner børn blive tvunget ind i børnearbejde inden udgangen af 2022.

Rapporten, der offentliggøres hvert fjerde år, viser, at børn i alderen fra 5 til 11 år tegner sig for halvdelen af det globale antal børnearbejdere.

Drenge er mere udsatte end piger og tegner sig for 97 millioner af verdens 160 millioner børnearbejdere.

/ritzau/AFP