Verdensklimamål. Grøn omstilling. Milliardinvesteringer med henblik på at mindske udledningen af CO₂.

Der bliver gjort meget for at bremse temperaturstigningerne – men nu kommer en ekspert med en nedslående melding.

»På grund af den allerede høje koncentration af kuldioxid har vi tabt kampen om de smeltende gletsjere og den forhøjede vandstand i havene,« siger generalsekretær for FNs Meteorologiske Organisation (WMO) Petteri Taalas til Sky News.

Det er ikke 'kun' gletsjerne og verdenshavene, han og FN er bekymrede for.

Klimaet verden over er under forandring.

Og det vil få konsekvenser – for os alle sammen.

»Der er ingen tilbagevenden til det klima, vi plejede at have det seneste århundrede. Det er forsvundet, og vi bliver nødt til at leve med disse konsekvenser og højere temperaturer,« lyder det fra Petteri Taalas.

Udsigten til, at situationen skulle kunne blive bedre, skyder han også ned.

Det tager nemlig så lang tid for atmosfæren at nedbryde kuldioxid, at den nuværende udvikling med stigende temperaturer ifølge Taalas kan 'fortsætte de næste tusinder af år'.

Den globale opvarmning er imidlertid allermest tydelig i Arktis, hvor opvarmningen sker tre gange så hurtigt som på verdensplan.

Et studie konkluderede for nylig, at al havis kan forsvinde ved Arktis i sommermånederne allerede i 2030erne – eller ti år tidligere end hidtil forudset.

Også ved Antarktis er havisens omfang skrumpet meget de seneste 30 år.

Grafikken viser, hvor stort omfanget af havis i gennemsnit har været ved Antarktis og Arktis de sidste 30 år og de sidste 10 år henholdsvis om sommeren og om vinteren. Det ses, at der i gennemsnit er blevet markant mindre havis i i løbet af de sidste tre årtier.
Grafikken viser, hvor stort omfanget af havis i gennemsnit har været ved Antarktis og Arktis de sidste 30 år og de sidste 10 år henholdsvis om sommeren og om vinteren. Det ses, at der i gennemsnit er blevet markant mindre havis i i løbet af de sidste tre årtier. Foto: British Antarctic Survey
Vis mere

Det får betydning for resten af verden, idet de to poler fungerer som Jordens 'køleskabe', fordi isen reflekterer varme.

Det mørkere havvand absorberer derimod varme, og derfor accelereres opvarmningen i takt med, at havisen forsvinder.

Derudover fører smeltet is også til højere vandstand i verdenshavene – med voldsomme konsekvenser for mennesker over hele Jorden.