Kina har sænket sit mål for mængden af vedvarende energi i 2025.

Nu vil en tredjedel af Kinas energiforsyning komme fra vedvarende kilder i 2025. Det vil sige energi fra f.eks. sollys, vind, bølger eller jordvarme.

Det har Kina ifølge Reuters meldt ud.

Kina lagde onsdag deres femårsplan ud, som går på, at mængden af vedvarende energi vil stige fra 28,8 procent i 2020 til 33 procent i 2025.

Det er et mindre ambitiøst mål end det tidligere mål på to tredjedele.

Kina, som er verdens største udleder af drivhusgasser, vil især øge produktionen af vindkraft og solenergi, hvor de vil fordoble produktionen til 1.200 gigawatt frem mod 2030.

Til formålet vil de bygge store såkaldte energibaser i nogle af deres øde regioner.

Udmeldingen kommer samtidig med at Kina har øget produktionen på sine kulkraftværker som reaktion på de globalt stigende energipriser.

I forvejen står Kina hvert år for halvdelen af al afbrænding af kul på verdensplan, men nu vil de altså øge kulafbrændingen med det, som svarer til op mod 150 gigawatt.

Det forbrug har Kina dog meldt ud, at de vil starte på at reducere fra 2026.

Kina har desuden lovet, at deres forurening topper i 2030, og at de i 2060 bliver helt klimaneutrale.