Lyt til artiklen

En dyster rapport har set dagens lys.

I den opsigtsvækkende rapport forlyder det, at over 800 millioner job er truet af ekstremt klima og de økonomiske konsekvenser af omstillingen.

Det skriver rådgivningsfirmaet Deloitte i en pressemeddelelse. Selvsamme firma der står bag rapporten.

»Økonomiske modeller er blevet justeret i takt med klimaforandringerne. Vores forståelse af det globale arbejdsmarked er nødt til at følge med,« siger Majbritt Skov, partner og cheføkonom i Deloitte.

»De scenarier, som rapporten opstiller, er vidt forskellige afhængigt af viljen og evnen til at omstille i tide. Men det er helt uden sidestykke, at worst case-scenariet efterlader en fjerdedel af arbejdstagerne på globalt plan uden beskæftigelse. Det kræver en klar prioritering nu for at uddanne og støtte den del af arbejdsstyrken, som er allermest sårbar over for forandringerne,« uddyber Majbritt Skov.

Rapporten peger dog også på et potentiale for skabelsen af 300 millioner nye jobs i 2050, hvis verdens ledere handler og investerer rettidigt i en bæredygtig omstilling af arbejdsmarkedet.

Dermed er konklusionen, at vi lige nu står ved et vendepunkt: Hvis det lykkes verdens regeringer og ledere at handle på udfordringerne i tide, kan det skabe 300 millioner nye jobs i 2050.

Men lykkes verdens økonomier ikke at omstille arbejdsmarkedet til 2050, er over 800 millioner job i høj risiko for at forsvinde.

De berørte industrier dækker over blandt andet landbrug, minedrift, energi, tung industri og produktion.

Ser man på et verdenskort, så er de mest sårbare geografiske områder store dele af det afrikanske kontinent, Asien (navnlig Kina), Mellemøsten, Østeuropa og i mindre grad Sydamerika.