____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Med sin imponerende samling af beviser, er den danske John F. Kennedy-ekspert Jens Thygesen overbevist om, at mordet på USAs  35. præsident ikke blev begået af den 24-årige Lee Harvey Oswald.

- Det er en cover-up, siger han.

Thygesens egen teori er i stedet, at der reelt er tale om hele 3 mordforsøgs-scenarier, som lapper oveni hinanden og er helt i tråd med den tid, de udspillede sig i. I starten af 60erne var frygten for en atomkrig på sit højeste og verden i alarmberedskab. Tilliden mellem russerne i øst og USA i vest kunne ligge et meget lille sted.

Det er i lyset af Cuba-missilkrisen i 1962 og Kennedys håndtering af den - som dele af CIA opfattede som slap - at Jens Thygesens scenarier skal ses. Her kan du med Thygesens egne ord læse, hvordan de udspillede sig og hvem, der vidste hvad:

Castro-Oswald scenariet:

Mindst følgende har primært kendskab til dette scenarie: Cubas Fidel Castro, Fabian Escalante, chef for Cubas underretningstjeneste G2 og den falske Lee Harvey Oswald.

Cubas Fidel Castro er desperat, da hans allierede, Sovjet, har indgået en aftale med Kennedy om at afmontere alle deres atomraketter på Cuba. Castro har ikke været involveret i denne aftale og måtte i stedet erfare den på radioen.

Kennedy måtte til gengæld love ikke at invadere Cuba. Det undlod han til at begynde med også, men påbegyndte til gengæld en række attentatforsøg på Castro ved hjælp af CIA og Mafiaen. Castro erfarede dette og søgte i sin desperation at gøre omverdenen opmærksom på det ved at planlægge en provokation, der bestod i et skræmme-attentat på Kennedy på Dealey Plaza i Dallas, Texas med Lee Harvey Oswald som politisk ansvarlig.

Var dette scenarie forløbet planmæssigt, ville Oswald efterfølgende flygte til Cuba og der holde en pressekonference, der ville slå på, at Castro ville have kunnet gengælde Kennedys attentatforsøg på Castro, men i stedet ’skånede’ Kennedy.

CIA-Oswald scenariet:

CIA-Oswald scenariet har mindst følgende kendskab til: Præsident Kennedy, broderen Robert Kennedy (fra hvis kontor 'operation Freedom’s C-day – den hemmelige invasionsplan af Cuba 1. december 1963' blev ledet af) Harry Ruiz Williams. Ligeledes dele af Mafiaen som var loyale overfor Kennedy-administrationen, herunder Jack Ruby, der kendte til forløbet på Dealey Plaza. Han nævner om formiddagen d. 22/11-63 for en ven, der viste sig at være FBI meddeler, at han ’skulle komme ned at se fyrværkeriet på Dealey Plaza i dag!’

Den Kennedy-loyale del af CIA havde via deres permanente overvågning af Lee Harvey Oswald erfaret disse planer. Men frem for at forhindre udførelsen, overtog de scenariet med Kennedys vidende, således at scenariet ville forløbe helt på CIA’s præmisser og helt i CIA’s kontrol som en 'false flag operation', hvor skuddene ville ramme langt forbi.

Men udlægningen i pressen ville i kraft af den manglende sikkerhed omkring præsidenten i Dallas, kunne fremstilles som et reelt attentatforsøg, der blot slog fejl. Til gengæld ville det kunne retfærdiggøre Kennedys allerede planlagte invasion af Cuba i henhold til 'Operation Freedom', som var planlagt til 1. dec. 1963.

Castro var således selv så impliceret i pseudo attentat-provokationen, at han i verdensopinionens øjne var skyldig og en gengældelse fra amerikansk side ville blive accepteret på denne baggrund.

Oswald ville blive standset umiddelbart inden hans flugt til Cuba, og fremstillet som Castros udsendte for attentatforsøget.

Mafia-Oswald scenariet:

De stod bag scenariet: Vicepræsident Lyndon B. Johnson, FBI-chef J. Edgar Hoover, Richard Nixon og Clint Murchinson, mafialederne Meyer Lanski, Sam Giancana, Johnny Roselli, Santos Trafficante samt udbryderdelen af CIA herunder David Morales og William King Harvey, hvoraf sidstnævnte ses som indikator i skudsikker vest på Dealey Plaza.

Udbryderdelen af CIA, med bl.a. William King Harvey, kendte til de planlagte forløb, men planlagde oveni dem deres eget scenarie, der bestod i at placere ’rigtige’ skytter på Dealey Plaza i Dallas: To bag stakittet på 'the Grassy knoll' foran Kennedy, en på brandstigen på Daltex bygningen bag Kennedy og en på femte salen i det vestlige hjørne af Texas School Book Depository.

Disse skytter afventer, at de første skud rammer helt forbi Kennedys kortege, og påbegynder så deres reelle attentat, vejledt af angivernes indikationer.

Dette scenarie bestående af CIA-udbryderdelen og Mafiaen, har sikret det politiske samarbejde og efterfølgende mørklægning af vicepræsident Lyndon B. Johnson, FBI-chef J. Edgar Hoover og  Richard Nixon (CIA).

Det oprindelige CIA-Oswald scenarie tilpasses efterfølgende, således at alle tidligere data i dette scenarie søges slettet.

Men store dele af CIA-Oswald scenariet genbruges, bl.a. med Oswald som den perfekte syndebuk. Som han blev.

Sådan faldt skuddene

Jens Thygesens oversigtskort over kugleregnen på Dealey Plaza i Dallas den 22. november 1963.

De blå linier er forbundet med 2 af Thygesens scenarier, nemlig Castro-Oswald og CIA-Oswald scenariet, som begge var 'pseudo scenarier', der blot skulle skræmme.

De røde linier tilhører Mafia-Oswald scenariet, som ifølge Thygesen er det reelle attentat på Kennedy.

Indtegningerne er baseret på efterfølgende fund af kugler samt skudhuller og skader forvoldt af kuglerne.