Der er mandag eftermiddag opstået flere problemer i trafikken på grund af uheld.

Et uheld på rute 225 Jyderupvej mellem Reerslev og Ruds-Vedby gør, at vejen er spærret i begge retninger. Og det vil den formentligt værre i nogle timer endnu. 

Det skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på X.

Samme medier fortæller, en havareret lastbil på rute 237 Udsholt Strandvej mellem Rågeleje og Gilleleje, spærrer vejen i begge retninger ved Udsholt Strand.

Fyns Politi skriver på X, at der er sket et færdselsuheld i krydset Kertemindevej – Østre Ringvej.

Flere biler er involveret, men der er ikke sket noget alvorligt.

Der er trafikale udfordringer på stedet.

For alle tre steder gælder det, at bilisterne opfordres til at finde alternative ruter i eftermiddagstrafikken.