Lyt til artiklen

36.978 køretøjer har i gennemsnit passeret Storebæltsbroen hver dag i årets første tre kvartaler.

Det er 3.000 køretøjer mere end i samme periode sidste år, og det er noget, der kan ses på omsætningen.

Det fremgår af Sund&Bælts kvartalsrapport, der kom ud mandag.

Indtægterne fra vejtrafikken er på 2,36 milliarder kroner og er i alt steget 182 millioner kroner i forhold til de første ni måneder af 2021.

Samtidig er fritidstrafikken for første gang på samme niveau, som før coronapandemien ramte Danmark.

»Det er første gang siden covid-19, at vi ser fritidstrafik på samme niveau som før pandemien køre over Storebæltsbroen. På Øresundsbron er der også kraftig fremgang i fritidstrafikken og desuden en fortsat høj vækst i lastbiltrafikken. Samlet set bidrager den stigende trafik positivt til resultatet for perioden, men vi forventer fortsat, at årets resultat vil være påvirket af den stigende inflation,« siger ceo i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, i en pressemeddelelse.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres derfor til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden fra 1 til 1,15 milliarder kroner.

Det har flere gange været diskuteret, om Storebæltsbroen burde gøres gratis at passere, men hvis det skulle ske, vil det koste staten dyrt.

Det kom transportministeriet frem til tidligere på året.

I engangsomkostninger vil det ifølge Transportministeriet koste 28,9 milliarder kroner. 19,1 milliarder kroner af disser er den resterende gæld, der er i selskabet Storebælt A/S, som staten, der ejer selskabet, ville skulle dække.

Her til kommer 9,8 milliarder kroner i de udbytter – udbetalinger af overskud – som Storebælt A/S er forpligtet til at betale til staten.

I løbende udgifter vil det ifølge folketingssvaret koste op til 900 millioner kroner om året at gøre broen gratis.