Midt i myldretiden var der tæt kø på E45 Østjyske Motorvej i retning mod Vejle efter et trafikuheld ved Skærup.

En overgang måtte bilisterne forvente op til en times forlænget rejsetid, men nu er trafikken ved at normalisere sig.

Ved 8.30-tiden er der stadig tæt trafik på motorvejen, men den forlængede rejsetid er nu kun på 5 minutter.

Også trafikken på Sønderjyske Motorvej var påvirket af uheldet.

Her meldtes der i myldretiden om op til 25 minutters forlænget rejsetid, men trafikken er nu atter normal.

Uheldet skete mellem motorvejskryds Skærup og serviceanlæg Skærup Øst.

Lige efter uheldet var kun et spor farbart, men nu er alle spor igen åbne.

Først når myldretidstrafikken er helt aftaget, forventes trafikken at blive helt normal på Østjyske Motorvej.