Den første halvdel af november vil man i Roskilde Kommune forbedre busstoppestederne, forskønne vejene og gå i gang med kommunens supercykelsti.

Men arbejdet har også en midlertidig bagside.

Afkørsel 10 til Københavnsvej ved Roskilde på den altid trafikerede Holbækmotorvejen bliver nemlig spærret, og det vil efter alt at dømme skabe køer på andre strækninger.

Det skriver Sjællandske Medier.

Fra 1. til 15. november bliver afkørslen spærret, og det betyder, at bilister, der skal ind til Roskilde, bliver nødt til at finde alternative ruter.

Alternative ruter kan være afkørsel 9 ved Trekroner eller afkørsel 12 ved Køgevej, og det er netop ved de to afkørsler, at kommunen ifølge Sjællandske Medier forventer trængsel og kø.

Og når man allerede nu i myldretiden tit kan opleve kø ved afkørsel 12, kan man kun gisne om, hvordan det vil se ud, når afkørsel 10 er spærret.

Ud over spærringen af afkørslen på Holbækmotorvejen bliver Københavnsvej fra Østre Ringvej ensrettet, således at bilister kun kan køre mod motorvejen.