Siden bilens opfindelse har der været udbredt enighed blandt mænd om, at de er langt bedre bilister end kvinder. Men virkeligheden er en ganske anden, viser en undersøgelse, der er lavet af den britiske forsikringssammenligningshjemmeside Confused.com.

De har analyseret på over 600.000 overtrædelser af trafikloven og fundet frem til, at hele 79 procent af dem er begået af mænd.

For eksempel er der tre gange så mange mænd som kvinder, der bliver taget for at køre for hurtigt. Og hele fem gange så mange engelske mænd sætter sig bag rattet i påvirket tilstand, viser undersøgelsen.

Desuden peger tallene på, at langt flere mænd er involveret i uheld end kvinder. Således står mænd for 65 procent af alle forsikringskrav, mens kvinder blot tegner sig for 35 procent, skriver Confused.com.

Undersøgelsen viser også, at de engelske mænd har flere dårlige vaner bag rattet end kvinderne. Der er således 31 procent flere mænd, som ryger, mens de kører, og 77 procent flere mænd end kvinder, som kører for tæt på foranliggende bilister.

Det stærke køn kan dog ikke sige sig helt fri for at lave fejl på vejene.

Kvinder har en højere dumpeprocent til køreprøven end mænd, og så er de mere tilbøjelige til at køre med bare fødder.

Det er faktisk ingen nyhed, at kvinder er bedre - eller i hvert fald sikrere - bilister end mænd. For eksempel viser en norsk undersøgelse fra 2013, at dobbelt så mange unge mænd er involveret i ulykker i forhold til unge kvinder.