Afspærringer, byggestøj og omlagte busruter.

Færdes du i København, er du højst sandsynligt stødt på vejarbejde – det foregår nemlig i så stort et omfang, at det kan være svært at undgå.

Det viser et kort, der nu får både politikere og en trafikøkonom til at reagere. For i flere områder kan man end ikke se de københavnske gader for bare vejarbejde.

Ved du noget om forsinkede vejarbejder i København, så kontakt journalisten på ofru@bt.dk.

Et kort fra Københavns Kommune viser et overblik over aktuelt vejarbejde i København. De røde trekanter indikerer steder, hvor der foregår vejarbejde. Foto: Københavns Kommune (25-05-2023)
Et kort fra Københavns Kommune viser et overblik over aktuelt vejarbejde i København. De røde trekanter indikerer steder, hvor der foregår vejarbejde. Foto: Københavns Kommune (25-05-2023)
Vis mere

Opgørelsen, der følger med billedet, viser igangværende vejarbejder i byen. Den viser dog ikke, hvor mange af projekterne der er gået over tid.

Børne- og omsorgsborgmester Jakob Næsager (K) bad sidste år om overblik over netop det – og her lød svaret, som lokalavisen København Liv også har omtalt, at kommunen ikke har tallene.

Det er stærkt kritisabelt, siger borgmesteren nu til B.T. For ifølge ham ser flere af projekterne ud til at være forsinkede.

»Det er ekstremt provokerende, når man cykler rundt i København og ser det ene vejarbejde efter det andet, hvor der ikke sker noget i ugevis.«

I Rantzausagde på Nørrebro, som B.T. mandag besøgte, døjer de i øjeblikket med et forsinket vejarbejde.

Vejarbejdet i gaden, som er del af en politisk besluttet trafikplan, skulle have stået færdig i januar, men det er i stedet blevet udskudt tre gange.

I dag, næsten fem måneder senere, pågår det stadig og plager de lokale erhvervsdrivende.

»Der har været hele uger, hvor der ikke har været nogen for at arbejde. De er bare kommet for at sikre, at hegnet stadig står,« siger Julie Claudi Pedersen, der ejer blomsterbutikken Muld KBH i Rantzausgade.

»I december havde nogen listet sig ind og var i færd med at filme en musikvideo på en stor bunke sten inde på byggepladsen. En kvinde i høje hæle, der står med et keyboard. Det siger lidt om, hvor lidt aktivitet der er.«

En anden lokal fortalte mandag til B.T., at der kun kom folk og arbejdede i små hold to eller tre dage om ugen.

Og de ser ikke altid ud til at skynde sig: En arbejdsmand blev på et tidspunkt fotograferet i færd med at tage sig en lur i en gravko:

Mens lokale i Rantzausgade ventede utålmodigt på det forsinkede vejarbejde, kunne de en dag i april se en af arbejdsmændene tilknyttet projektet tage sig en lur i en gravko. Foto: privatfoto
Mens lokale i Rantzausgade ventede utålmodigt på det forsinkede vejarbejde, kunne de en dag i april se en af arbejdsmændene tilknyttet projektet tage sig en lur i en gravko. Foto: privatfoto Foto: Foto: privatfoto
Vis mere

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der er udstedt 33.080 gravetilladelser i København i de seneste tre år.

Jakob Næsager (K) efterlyser, at kommunen fører bedre kontrol med de entreprenører, der udfører arbejdet, for at sikre, at de bliver færdige til tiden.

»Teknik- og Miljøforvaltningen burde udfordre enhver ansøgning om vejarbejde og sikre, at arbejderne bliver færdige hurtigst muligt.«

Det sker ikke tilstrækkeligt i dag, mener han.

»Det er et svigt, for jeg synes, at man som kommune, der skal varetage fællesskabets opgaver, må sikre, at gravearbejdet foregår hurtigst muligt.«

Line Barfod (EL) er teknik- og miljøborgmester i København.
Line Barfod (EL) er teknik- og miljøborgmester i København. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Men man vurderer netop tidsrammen for de enkelte projekter, før man giver tilladelse, påpeger vicedirektør i forvaltningen Peter Højer i et skriftligt svar:

»I sagsbehandlingen af en gravetilladelse indgår bl.a. en vurdering af, hvor lang tid arbejdet forventes at vare. Vurderer vejinspektøren, at den ansøgte periode er for lang i forhold til graveopgaven, kan der gives afslag på ansøgningen om gravetilladelse, og vejinspektøren vil almindeligvis gå i dialog med entreprenøren om en gravetilladelse med kortere varighed.«

De mange vejarbejder kan få store omkostninger, siger en af landets ledende trafikøkonomier, Mogens Fosgerau fra KU. For tid er penge:

»Vejarbejdet giver øget trængsel og forsinkelser, hvilket giver en tidsomkostning for trafikanterne,« forklarer han.

»Hertil kommer, at den øgede trængsel gør rejsetiderne uforudsigelige, så folk er nødt til at sætte ekstra tid af, hvis de vil undgå at komme for sent. Endelig, fordi vejarbejder er midlertidige, har folk ikke samme muligheder for at tilpasse, som de ville have, hvis de øgede rejsetider var permanente. Ellers ville de i højere grad flytte eller finde andre job.«

Områdechef Henriette Hall-Andersen i Københavns Kommune oplyser i et skriftligt svar til B.T., at »København er en tæt by med infrastruktur både over og under byens veje, og det er et løbende arbejde både at udvide og vedligeholde den«.

»Hvis en ledningsejer har brug for at komme i jorden for eksempelvis at udbedre sine installationer, så skal vi som forvaltning sige ja. Det samme gælder, hvis en bygherre har brug for at råde over vej i forbindelse med anlægsprojekter. Kommunen udstedte 11.374 gravetilladelser i 2022, og af dem udgjorde kommunens egne projekter cirka 13 procent. Vi har ikke lovhjemmel til over for andre aktører at kræve, at de indsætter flere folk på et projekt eller fremskynder en proces. Dette kan vi kun gøre ved dem, vi selv er bygherre på. Vi kan alene sætte en tidsfrist for aflevering af projektet, så hvordan de administrerer projektet undervejs, er vi ikke herre over.«

B.T. arbejder på at få et overblik fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning over igangværende forsinkede vejarbejder i hovedstaden.