Trafikstøjen er tilsyneladende alt for høj i tre sjællandske kommuner.

Derfor vælger Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre Kommune nu at sænke farten fra 110 km/t til 90 km/t på motorvejene.

De tre kommuner oplever i særdeleshed støjgener fra Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3, og man forventer nu, at en fartsænkning vil reducere støjen.

Det sker efter, at Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre Kommune skrev en ansøgning til Vejdirektoratet om nedsat hastighed.

De tre støkramte kommuner mener, at motorvejsstrækningerne er »særlige tilfælde«.

De begrunder derfor ansøgningen med en relativ ny bekendtgørelse, hvor man i særlige tilfælde kan vedtage lavere hastighedsgrænser alene af hensyn til at nedbringe trafikstøj, skriver Sjællands Nyheder.

Kommunerne peger på, at Vejdirektoratets støjkortlægning viser, at de - sammen med Solrød - udgør top-4 i hele landet, når det gælder andelen af boliger, som er berørt af støj fra motorveje.

Andelen ligger på cirka 30 procent.

Halvdelen af kommunernes boliger, som er 24.000, oplever støj, som ligger over den vejledende grænseværdi.

60 procent af de støjramte boliger ligger over grænseværdien alene på grund af støj fra motorveje.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre angiver samtidig, at der ikke er udsigt til støjreducerende foranstaltninger på motorvejsstrækningerne.

Vejdirektoratet har heller ingen konkrete projekter listet i deres støjhandlingsplan for områderne, skriver Sjællandske Nyheder.

Andre læser også