Irriterende støjgener, der kan gøre dig syg, er måske fremtiden for en endnu større del af aalborgenserne.

For som det er nu, er Aalborg nemlig den by i Danmark, hvor flest boliger oplever vejstøj, der er over EUs tilladte grænseværdier.

»Og det bliver kun endnu værre. For hvis den tredje Limfjordsforbindelse skal gå over Egholm, så får vi endnu flere støjbelastede boliger i Aalborg,« lyder det fra Henrik Sakstrup, der er lægmand og har sat sig ind i støjperspektiverne omkring en tredje Limfjordsforbindelse.

En af de helt store syndere er E45 i Aalborg-Nørresundby-området, der løber øst om byen, og slanger sig igennem Aalborg. Den er nemlig én af de eneste, der løber igennem et større bysamfund.

Og derfor er det ubegribeligt, at der skal være en motorvej vest for Aalborg over Egholm. Så bliver byen jo »pakket ind i trafikstøj,« som det lyder fra Henrik Sakstrup.

»Når der er 26.000 borgere, der bliver belastet med sundhedsskabende støj i det vestlige Aalborg, så er det klart, det bliver endnu værre for byen. Når du har to motorveje, vil du have støj fra begge. Det kan ikke undgås.«

Heller ikke den pensionerede professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet, der er ekspert i lyd og støj, kan forstå, at støjen ikke fylder mere i debatten om den tredje Limfjordsforbindelse.

»Alene det første spadestik og den nye vej med massiv trafik vil føles som ganske meget mere støj,« bemærker han.

Støjkort for Aalborg. Den helt store synder er E45, som er én af de eneste i landet, der løber igennem et større byområde. Foto: Vejdirektoratet
Støjkort for Aalborg. Den helt store synder er E45, som er én af de eneste i landet, der løber igennem et større byområde. Foto: Vejdirektoratet
Vis mere

Meningen med den nye motorvej er at aflaste E45, og mindske både trafikmængden og dermed den støj, borgerne, der bor langs E45 oplever.

Men ifølge Henrik Sakstrup vil det give meget mere mening, at koncentrere støjen dér, hvor den i forvejen er.

Netop på E45 i det østlige Aalborg.

»Selvom borgerne langs E45 med en tredje limfjordsforbindelse får reduceret lidt af den trafik, der er i dag, så er det meget lidt, støjen bliver dæmpet, ifølge Vejdirektoratet selv. Faktisk så lidt, at borgerne langs E45 ikke vil kunne høre det,« siger Henrik Sakstrup, og fortsætter:

»Derfor er der kun én løsning, og den er dyr. Det er at støjdæmpe på hele E45, og den er altså velegnet til det, for den ligger lavt i terrænet.«

Og at koncentrere støjen på E45 i øst er en sondring pensioneret professor Henrik Møller er enig i.

»Man ved godt hos myndighederne, at der er et støjproblem langs østforbindelsen i dag, og nu laver man så det samme problem med en ny forbindelse i vest,« siger Henrik Møller og fortsætter:

»Det virker ikke særlig klogt. Jeg har hele mit liv arbejdet for, at man skulle minimere støj og koncentrere den, og altså ikke lægge ny støj ud.«

At flere boliger i Aalborg, end det er tilfældet i dag, belastes med sundhedsskadelig støj er da heller ikke noget, Vejdirektoratet lægger skjul på i deres analyse af den tredje Limfjordsforbindelse.

Sådan fordeler støjen sig ved Aalborg, når Egholmforbindelsen realiseres.
Sådan fordeler støjen sig ved Aalborg, når Egholmforbindelsen realiseres.
Vis mere

Men analysen fortæller måske ikke alt om realiteterne, lyder det fra de to støjkyndige.

»Støjberegningerne viser kun den støj, der overskrider 58 decibel. I virkeligheden vil støjen kunne høres noget længere væk,« siger professor Henrik Møller, og fortsætter:

»Det vil især blive en udfordring i de flade engarealer vest for Hasseris, Gammel Hasseris og Skalborg.«

Det er et område med et bakket terræn, hvor der i de senere år er lavet nye udstykninger med boliger i Hasseris Enge og Sofiendal Enge. Her vil man opleve markant mere støj, lyder det.

Også Henrik Sakstrup mener, at støjen i virkeligheden vil kunne høres meget længere væk. Det hænger blandt andet sammen med, at den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm kommer til at ligge højt.

»Den nye motorvej ligger højt over terræn på næsten hele strækningen. Der er ingen almindelige borgere, der ved, at den skal gå oppe i 8-9 meter nord for fjorden. Og højde kan supersprede lyd,« fortæller han.

Og støj er da også noget, der bekymrer de mange borgere, der bliver naboer til den nye motorvej.

Der blev nemlig sat rekord, da motorvejen over Egholm var i høring i foråret.

En planlagt tredje Limfjordsforbindelse med motorvej over Limfjordsøen Egholm vil komme til at forløbe her set sydfra på Aalborgsiden, torsdag den 8. april 2021. Motorvejen vil blive anlagt i en tunnel til Egholm, og videre på nordsiden via en langbro. Regeringen vil torsdag præsentere et udspil, der skal forbedre infrastrukturen i Danmark. Her står det klart, at regeringen agter at bruge milliarder af kroner på udvidelser, forlængelser og opgraderinger af vejnettet og særligt motorvejene i Danmark.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)
En planlagt tredje Limfjordsforbindelse med motorvej over Limfjordsøen Egholm vil komme til at forløbe her set sydfra på Aalborgsiden, torsdag den 8. april 2021. Motorvejen vil blive anlagt i en tunnel til Egholm, og videre på nordsiden via en langbro. Regeringen vil torsdag præsentere et udspil, der skal forbedre infrastrukturen i Danmark. Her står det klart, at regeringen agter at bruge milliarder af kroner på udvidelser, forlængelser og opgraderinger af vejnettet og særligt motorvejene i Danmark.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger
Vis mere

3.400 personer og organisationer valgte at indsende 7.800 høringssvar om den nye motorvej. Af disse handler knap 700 om støj.

Men de har jo vidst, at der var planer om at bygge en motorvej, da de købte huset?

»Men de kendte kun støjkortet fra 2011 – men den nye VVM med nye trafiktal har støjzoner, der er dobbelt så store, og som nu går ind over Hasseris Enge – og det kunne de af gode grunde ikke vide noget om dengang,« fortæller Henrik Sakstrup.

Andre læser også