Antibiotikaforbruget hos svin: 81,4 ton. Bakterierne

Så meget antibiotika bruges til at lave 1 kg svinekød: kød: 41 mg

Tilbage til artiklen Flere farlige bakterier i kød

Bakterier fra svin

Hvor æg og fjerkræ tidligere var hyppige smittekilder til salmonella, er svinekød eller produkter fra svinet, f.eks. pålæg, nu almindelige kilder til salmonella-infektioner i Danmark, oplyser Statens Serum Institut.

I dansk svinekød blev der i 2010 påvist salmonella i 12,3 pct. af partierne, mens det gjaldt 13,5 pct. af det importerede svinekød. 3-4 pct. af partierne blev vurderet farlige på grund af salmonella. En ny undersøgelse fra Fødevareinstituttet viser, at grise fra økologiske og frilandslandbrug indeholder mindre salmonella end de traditionelle svin. Ikke-økologiske frilandssvin indeholdt færrest salmonellabakterier.

Hvis du får en salmonella-bakterie fra dansk svinekød, vil lidt over hver anden (53 pct.) være multiresistent, hvilket betyder, at den er resistent over for tre eller flere antibiotika.

I importeret svinekød er 84 pct. af salmonella-bakterierne multiresistente.

Forekomsten af resistente salmonella-bakterier er især stor i kød fra Belgien, Tyskland, Irland og Italien.

Undersøgelser fra 2010 viser, at hver tiende prøve fra danske slagtesvin indeholder ESBL-colibakterier. I 2010 kom der forbud mod at bruge den type antibiotika, der er årsag til ESBL, men bakterierne findes stadig i svinebesætningerne - dog i mindre end 3 pct. af kødpartierne.

Der er langt færre campylobacter i svinekød end i fjerkræ.

Forekomsten af clostridium difficile i svinebesætninger blev for første gang undersøgt i 2010, hvor det blev fundet i 15 pct. af svinebesætningerne.

Tilbage til artiklen Flere farlige bakterier i kød