To ud af tre danske hospitaler og sygehuse er ikke undersøgt for den farlige miljøgift PCB, som ifølge Sundhedsstyrelsen kan være »kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og skade immunforsvaret«. Det viser en rundspørge blandt 70 af landets hospitaler og sygehuse.

De nye oplysninger bekymrer eksperter, fordi de fleste hospitaler er bygget i den periode, hvor PCB var et udbredt materiale i anlægsbranchen, og derfor er bygningerne særligt udsatte.

- Jeg synes, at tallene taler for sig selv. Det er jo nærliggende at antage, at mange af dem, der ikke er testet, vil vise sig at være positive for PCB. Det er bekymrende, hvis der ikke bliver fulgt op, siger civilingeniør ved rådgiverfirmaet Golder Associates, Niels Trap, der har været medforfatter til flere rapporter om PCB.

KLIK HER OG SE DET STORE DANMARKSKORT

Danske regioner har ikke undersøgt, hvilke hospitaler der indeholder PCB, men en rundspørge viser, at man har fundet den farlige miljøgift på 11 ud af de 14 hospitaler, der har fået foretaget PCB-stikprøver.

- Jeg er fuldstændig målløs. Tænk, at vi kan stå med noget, der kan være så farligt, og alligevel vælge ikke at undersøge, om vores sygehuse og hospitaler er sundhedsskadelige, siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

I 2011 vedtog et flertal i Folketinget en PCB-handlingsplan, der skulle »styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt«. Og selvom handlingsplanen eksplicit advarer mod, at PCB ofte har været anvendt ved sygehus- og hospitalsbyggerier, så har fire ud af fem regioner hverken foretaget eller planlagt systematisk at undersøge, om den farlige miljøgift findes i så høje mængder, at ansatte kan blive syge af det.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at så mange sygehuse og hospitaler ikke er testet for PCB. Hvis ikke vi kan få testet hospitalerne for PCB uden at stille krav om det, så må vi jo pålægge regionerne at gøre det, siger miljøordfører for Enhedslisten, Per Clausen.

I Dansk Folkeparti, der kalder PCB i bygninger »et kæmpe miljøproblem«, er miljøordfører Jørn Dohrmann rystet over de nye oplysninger.

- Vi vil først stille en række spørgsmål og derefter kalde i samråd, hvis der ikke handles på det her. Jeg mener, det er alvorligt, at man på den måde tager borgernes sundhed som gidsel, siger Jørn Dohrmann (DF).

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) erkender, at PCB på hospitaler og sygehuse er et bekymrende problem, men han mener ikke, at man bør pålægge regionerne at teste for PCB.

- Hvis vi skulle undersøge alle bygninger for PCB, så ville det blive en bekostelig og omfattende analyse. Og derfor er regeringens tilgang til det her, at vi først skal have vurderet, hvor risikoen er størst, så vi kan bruge de penge, vi har til rådighed, på den mest effektive måde, siger Martin Lidegaard.

KLIK HER OG SE DET STORE DANMARKSKORT