Når du ligger på hospitalet, handler det om én ting: Helbredelse. Men hospitalet kan også være et minefelt af bakterier, kaos og fejlmedicinering. Med disse tips styrer du uden om farerne, der lurer på hospitalsgangen.

1. Vælg en repræsentant.

Din repræsentant er det menneske, du udpeger til at varetage dine interesser som patient, mens du er indlagt. Det er lige meget om repræsentant er din bedste ven, partner eller kollega. Så længe du har tillid til ham/hende.

Repræsentantens vigtigste opgave er selvsagt, at der holdes øje med, om hospitalspersonalet tager sig ordentligt af dig. Derfor skal du vælge en person, som kan tale din sag og har evnen til at stille kritiske spørgsmål på en høflig måde.

2. Kontrollisten.

Bed din repræsentant om at lave en kontrolliste med alle de informationer om dig, der kan være relevante for dit hospitalsophold.

Den skal indeholde: Dit fulde navn, din fødselsdato, hvilken medicin du evt. tager, allergier over for medikamenter og madvarer, sygdomme du fejler eller har fejlet, nuværende diagnose, kostrestriktioner og din privatlæges navn og telefonnummer.

Kontrollisten skal du som patient opbevare nær dit sygeleje og præsentere for enhver ny sundhedsfaglig person, du møder undervejs.

3. Hold øje med din medicin!

Fejlmedicinering skader mange mennesker hvert år. Derfor er det helt afgørende for et vellykket hospitalsophold, at du eller din repræsentant holder styr på, hvad der ligger i pilleglasset.

Man skal ikke være bange for at spørge, hvis noget ser forkert eller uregelmæssigt ud..

Gør gerne opmærksom på eventuelle medicin-allergier, før du skal i narkose, eller når du overdrages til en ny afdeling eller sygeplejerske. 

4. Et sygdomsfrit hospitalsophold.

Bed din repræsentant om at påbyde alle at vaske hænder, inden de kommer i kontakt med dig. Det gælder også læger og sygeplejersker.

Sørg for, at en flaske håndsprit er placeret lige ved siden af dig.

Bed lægen om at spritte stetoskopet og andre instrumenter af, før han bruger dem på dig.

Hvis det er muligt, så bed om et privat værelse. På denne måde vil færre mennesker passere gennem dit værelse, og det medfører færre bakterier og mindre smitterisiko.

Selvom det kan virke hårdt, bør man bede besøgende om at lade deres børnene blive hjemme. Børn spreder flere bakterier.

Rådene er taget fra forfatteren Martine Ehrenclous bog “Critical Conditions: The Essential Guide To Getting Your Loved Ones Out Alive.”