Norske patienter, der har fået influenza-vaccinen Pandemrix, har indtil nu fået udbetalt 135 millioner

Vaccinen, der blev givet mod svineinfluenza tilbage i 2009-2010, har udløst million-erstatning i Norge. Foreløbig har 91 personer fået erstatning - og 97 sager er fortsat under behandling. Derfor vil beløbet formentlig stige, oplyser den norske patientskadeerstatning.

- Mange af sagerne, hvor der er givet medhold, er endnu ikke færdigbehandlet, så vi forventer yderligere udbetalinger i de sager, siger direktør i den norske patientskadeerstatning (NPE), Rolf Gunnar Jørstad i en artikel på styrelsens hjemmeside.

Læs også:

Der er indgivet 505 sager, hvoraf 91 foreløbig har fået erstatning. Skaderne dækker alt lige fra narkolepsi (søvnsygdom, red.) over nerveskader til et større antal neurologiske lidelser og betændelsestilstande, viser tal, som NPE for nylig har offentliggjort.

I Danmark er erstatningerne ikke nær så store, der er samlet tilkendt 4.354.829 kr. for tilsvarende skader i ni sager. Det skyldes dog formentlig, at et større antal nordmænd end danskere blev vaccineret. Ca. 339.000 modtog vaccinen herhjemme, mens nordmændene blev ’massevaccineret’, det vil sige, at ca. 2,2 millioner nordmænd fik vaccinen. Og indtil nu er der alså blevet udbetalt ca. 135 millioner norske kroner i erstatning til vaccinerede, som er blevet syge.

Vaccinen blev givet i store dele af Europa, herunder Danmark og Norge, af frygt for en svineinfluenza, der brød ud i Mexico i foråret 2009. Efterfølgende spredte virussen sig til hele verden, og det fik Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at udnævne virussen til en såkaldt pandemi.

Verden blev bange
Det skabte global bekymring, der betød, at vaccinen blev sendt på markedet, selv om den ikke var testet i stor skala. EUs kontrolorgan, European Medicines Agency (EMA), tillod, at vaccinen blev testet på færre mennesker i en kortere periode, fordi svineinfluenzaen fik status som en global epidemi. GlaxoSmith Kline fraskrev sig samtidig ethvert ansvar for bivirkninger, som i stedet blev lagt over på myndighederne. Trods de høje erstatninger i Norge har det dog samtidig vist sig, at det kan være svært at få udbetalt erstatning, fordi det ikke entydigt kan bevises, at bivirkningerne skyldes vaccinen. I BT har man bl.a. kunnet læse om den tidligere ledende lægesekretær Marianne Vork og sosu-assistenten Karin Søe Larsen, der begge mener, at de har udviklet sklerose som følge af vaccinen.

Læs også:

Det samme har gjort sig gældende for en række patienter i Norge, hvor 298 har fået afslag på erstatning. Det fortæller ph.d. og forsker i ME (kronisk træthedssyndrom), Eva Stormorken, der er tilknyttet Universitetet i Oslo:

- Det er vanskeligt for enkeltpersoner at bevise sammenhængen. Det er lettere at få medhold, hvis patienten ikke har fejlet noget tidligere, og hvis der er gået kort tid mellem vaccinen, og at skaden er opstået. Patienterstatningen forsøger altid at finde noget i ens sygdomshistorie, som de kan skyde skylden på, siger hun.

Mener du dermed, at reglerne er for stramme?

- Ja, der er for strenge vilkår, når folk som i Norge næsten blev tvunget til at tage vaccinen. De ansvarlige på Folkesundhedsinstituttet og Helsedirektoratet (hvad der svarer til den danske Sundhedsstyrelse, red.) skræmte befolkningen med, at mange ville dø, hvis de blev smittet, siger Eva Stormorken.

Læs også:

I et interview med BT i forrige uge sagde afdelingschef i Ankestyrelsen, Erling Brandstrup:

- I lovgivningen er det ikke al tvivl, der kommer den skadede til gode. Der kan være nogle situationer, hvor muligheden er til stede, men sandsynligheden for, at der er en sammenhæng mellem en påvisning og en følge, er bare ikke stor nok til at det kan udløse erstatning, siger han. I Norge har patienter oprettet støttegrupper på Facebook for de bivirkningsramte. Bl.a. tæller gruppen ’ME (kronisk træthedssyndrom) som senskade efter svineinfluenzavaccinen’ 165 personer, der alle mener, de har fået skader som følge af vaccinen.

Herhjemme er indtil nu registreret 668 bivirkningsrapporter vedr. vaccinen, hvoraf 147 er alvorlige, viser en aktindsigt, BT har fået fra Sundhedsstyrelsen. Det vil sige, at de kan have medført hospitalsindlæggelse, invaliditet eller dødsfald.