76 danskere har indberettet alvorlige nervesygdomme, efter de blev vaccineret med omstridt vaccine

En lang række danskere mener at have udviklet alvorlige neurologiske sygdomme efter, de i 2009 og 2010 på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen lod sig vaccinere med den omstridte vaccine Pandemrix mod svineinfluenzaen, der skabte frygt tilbage i 2009.

Det afslører en for offentligheden ukendt liste over indberettede bivirkninger fra vaccinen Pandemrix til Sundhedsstyrelsen, som BT har fået aktindsigt i.

Allerede i 2009, da frygten for en influenza-pandemi - altså en global influenza-epidemi - rasede, advarede flere læger mod Pandemrix-vaccinen. Lægerne frygtede, at ’mange alvorlige bivirkninger kan begynde at melde sig i den kommende fremtid’.

I går beskrev BT, at en tidligere ledende lægesekretær, den i dag 58-årige Marianne Vork, udviklede sklerose, efter hun i 2009 på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen lod sig vaccinere med Pandemrix. I en speciallægeerklæring vedrørende Marianne Vork fremgår det, at der er en del tilfælde af sklerose blandt de vaccinerede med Pandemrix, samt at der ikke er andre forhold, som kan forklare Marianne Vorks sygdom. Alligevel er der i dag ikke dokumenteret en egentlig sammenhæng mellem hendes sygdom og vaccinationen. Marianne Vork var en af ca. 339.000 danskere, der i 2009 blev vaccineret mod svineinfluenza, hvor især personer der arbejdede i sundhedssektoren blev kraftigt opfordret til at lade sig vaccinere.

Nu viser det sig, at Marianne Vork ikke er alene med sin stærke mistanke om, at Pandemrix-vaccinen har gjort hende syg. For ifølge listen over indberettede bivirkninger, som BT har fået aktindsigt i, har 76 personer efter vaccinen fået neurologiske bivirkninger, det vil sige bivirkninger, som har med centralnervesystemet at gøre.

Se hele listen i BT onsdag.

Foruden sklerose tæller indberetningerne bl. a. nervesygdommene epilepsi, narkolepsi og Guillain-Barré Syndrom.

BT sætter i de kommende uger fokus på Pandemrix-vaccinen fra 2009-2010. Kender du nogen, eller har du selv fået alvorlige bivirkninger, så skriv til hped@bt.dk eller kaak@bt.dk.

Den pensionerede øjenoverlæge Anders Bruun Laursen advarede i 2009 om vaccinens indhold af såkaldt squalen.

Squalen er en vaccineforstærker, som, påpeger Laursen, allerede i 2009 var under mistanke for at være årsag til ’golfkrigssyndromet’ fra første golfkrig.

Her fik 140.000 soldater en samling af sygdomme, f.eks. koncentrationsbesvær, allergier og lymfeknudesvulster. Soldaterne blev syge, efter de var blevet vaccineret mod miltbrand. Vaccinen indeholdt squalen.

- Vi var nogle få stykker, som advarede mod, at man fik Pandemrix-vaccine i 2009. Jeg synes, at sundhedsmyndighederne tog en alt for stor risiko, men dengang man ville ikke lytte os, der sendte advarslerne. Jeg sagde, at der var alvorlig usikkerhed om den her vaccine - og at det burde komme patienterne til gode, siger Anders Bruun Laursen og fortsætter:

- Man handlede alt for hurtigt, og man burde have sagt stop, men der var opstået et hysteri om svineinfluenzaen. Det her er den største medicinske skandale siden Anden Verdenskrig.

Sundhedsstyrelsen har skrevet til BT, at antallet af bivirkninger ‘svarer til det forventede og er i overensstemmelse med meldingerne fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)’. Og i går forklarede overlæge i Sundhedsstyrelsen Doris I. Stenver, at bivirkningerne har ‘været få og sjældne.’

Pandemrix-vaccinen anvendes ikke længere.

Læs mere i BT onsdag:

- Læge advarede: Kan være toppen af isbjerget
- Dokumentation: Hele listen over 76 tilfælde af neurologiske bivirkninger

BT sætter i de kommende uger fokus på Pandemrix-vaccinen fra 2009-2010. Kender du nogen, eller har du selv fået alvorlige bivirkninger, så skriv til hped@bt.dk eller kaak@bt.dk.