Lægeforeningen frygter, at de såkaldte minisygehuse eller tryghedshoteller, som kommunerne vil oprette for at forebygge indlæggelse på et almindeligt sygehus, risikerer at give svage patienter forkert eller dårlig behandling.

Kommunerne har flere steder i landet oprettet kommunale sygeafdelinger, mens flere har dem lige på trapperne. Billund Kommune er i gang med at etablere et minisygehus med tre akutstuer, mens Lemvig Kommune har meldt ud, at den vil oprette specialiserede akutsenge på et såkaldt tryghedshotel til patienter med f.eks. blærebetændelse, lungebetændelse eller væskemangel. Her skal bl.a. sygeplejersker og sosu-assistenter modtage patienter, som ellers ville være sendt på sygehuset.

Lægeforeningen mener, at der er grund til at advare kommunerne mod, at de små enheder bliver et b-tilbud til de svageste patienter. Især udtrykket »akutsenge«, som bliver brugt i forbindelse med planerne i Lemvig, finder Lægeforeningen foruroligende.

- Hvis patienterne ikke får en lægelig udredning, som de får på rigtige sygehuse, så kan det have den konsekvens, at patienterne bliver behandlet for noget forkert, eller at man ikke finder de grundlæggende sygdomme bag symptomerne, som de brude have behandling for, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen til bt.dk.

Han mener, at det kan være en god ide, at patienterne efter en udredning hos hospitalets akutmodtagelse kan blive visiteret tilbage til nærområdet f.eks. på et minisygehuse eller et tryghedshotel. Men han mener, at patienterne i de fleste tilfælde har brug for at komme forbi hospitalet først for at få taget f.eks. blodprøver, røgtenbilleder og en lægelig vurdering, inden de behandles på en kommunal sygeafdeling.

- Det kan jo godt være, at en ældre person er dehydreret, men hvis det er pga., at personen har forværring i en kronisk lidelse eller nyresygdom, så er det jo det, patienten skal behandles for og ikke bare en væskemangel, siger Mads Koch Hansen.

Han erkender, at kommunerne er presset på økonomien, og det koster, at borgere bliver indlagt.

- Men vi skal ikke forhindre syge i at blive indlagt, vi skal forhindre, at de bliver syge.