Den farlige svinebakterie cc398 ses nu oftere blandt mennesker, som ikke arbejder i landbruget

Cc398 er en MRSA-bakterie altså en stafylokok-bakterie, der er blevet resistent overfor normale antibiotika.

Den findes hos svin, og den smitter til mennesker. Hidtil er de, som er blevet smittet med cc398, været personer, som arbejder i svinestalde, Men nu er man også begyndt at se folk, der er blevet smittet, men som ikke har haft kontakt med dyr.

Det viser, at bakterien kan smitte mellem mennesker.

Kan give bylder

MRSA-bakterien cc398 kan ligesom andre MRSA-bakterier give bylder, sår, infektioner og blodforgiftninger, og den kan især være farligt, hvis du er svagelig, syg eller skal opereres.

Områdechef for Bakteriologisk overvågning og Infektionshygiejne hos Statens Serum Institut overlæge Robert Skov er en af landets førende eksperter i MRSA-bakterier.

Ifølge Robert Skov er bakterien stadig meget dårlig til at smitte mellem mennesker:

- Bakterien er ikke farligere end andre MRSA-bakterier. Den findes hos grise, og den kan smitte fra grise til mennesker. Men den er dårlig til at smitte mellem mennesker. Hvis bakterien lærer at smitte fra menneske til menneske, så kan vi stå med et stort problem, siger Robert Skov.

Bakterien er nemlig meget dyr at behandle, fordi den er resisten overfor penicillin.

Men endnu ser det ikke ud til at bakterien er ved at ændre sine evner til at smitte mellem mennesker.

- Når vi kigger på bakteriernes arvemasse, så kan vi ikke se, at bakterien har ændret sig. Så det kan ikke forklare, hvorfor der ses flere tilfælde ude i samfundet. Hvis den bliver god til at smitte, så står vi med en bakterie, som smitter meget, og som er dyr at behandle, siger Robert Skov.

Forventer smitten vil stige
I 2009 blev 43 personer konstateret smittet med cc398. Af dem havde otte personer ikke haft kontakt med grise.

I 2011 blev 125 konstateret smittet med cc398. Heraf havde 24 ikke haft kontakt med dyr.

Tallet af smittede ventes at stige til 200 i 2012.

I DR-programmet Bag Facaden sætter i aften fokus på bakterien som siden 2005, hvor den blev opdaget, har spredt sig til hver sjette danske svinefarm.

Ifølge DR har myndighederne ved stikprøver kun testet få hundrede gårde. Derfor ved ingen reelt set, hvor bakterien egentlig er, og hvor meget den har spredt sig.

Til det siger Robert Skov:

- Vil man stoppe spredningen, så kræver det, at man undersøger præcis hvor udbredt bakterien er i svinebesætningerne. Så myndighederne bør i langt højere grad teste svinene i den danske landbrug for MRSA. Og så skal man finde ud af, hvordan man udrydder bakterien i landbruget. I dag ved man nemlig ikke, hvordan man skal komme af med bakterien i landbruget, siger Robert Skov.

Dyr behandling
Cc 398-bakterien giver de samme typer infektioner som andre MRSA-bakterier.
Når først man er smittet, er ens risiko for at blive syg lige så stor som ved andre MRSA-bakterier. Risikoen for at blive livsfarligt syg er meget lille.

Problemet med MRSA-bakterierne er, at stafylokok-penicillin ikke virker. Men der findes andre antibiotikaer som virker.

- Vi har behandling til de mennesker som bliver syge af MRSA-bakterier. Men det er et problem fordi de alternative behandlinger er dyre og kan kræve indlæggelse. Og derfor vil vi ikke vil have bakterierne ind på hospitaler, siger Robert Skov.