Mødre landet over venter i spænding - kan hypnose måske gøre fødslen til en smertefri oplevelse helt uden brug af medicin?

Det vil Århus Universitetshospital nu finde ud af og derfor sætter de nu gang i test af 1000 danske kvinder. De kommende mødre skal testes for om det er muligt at hypnotisere nogle af deres smerter væk i forbindelse med fødslen. Uden brug af medicin - men via mental træning, der skal forebygge og lindre fødselssmerterne, som mange frygter.

Konkret går forsøgene ud på, at kvinderne skal lære at hypnotisere sig selv til at glemme nogle af smerterne ved en fødsel. Forsøget på århus Universitetshospital er et af de største forsøg nogensinde og starter i disse uger på hospitalet i Skejby. 

Projektet omfatter knap 900 fødende og hypnosens effekt måles på, hvor meget rygmarvsbedøvelse der bruges under fødslen, fødslens varighed, hvor meget stresshormon kvinderne producerer under fødslen, barnets tilstand ved fødslen og flere andre parametre.

Desuden bliver det også registret, hvor mange af de fødende kvinder, der bagefter får en fødselsdepression. Grunden til at der også holdes øje med efterfølgende problemer er, at udenlandske undersøgelser tyder på, at hypnosen har en positiv effekt, der rækker langt ud over fødslen.

Hypnoseeksperimentet sættes i gang, fordi der i lægeverden breder sig en erkendelse af eller forståelse for, at de medicinske muligheder for at mindske smerterne hos fødende kvinder i dag er temmelig begrænsede og har flere bivirkninger.

Udenlandske undersøgelser har allerede vist gode resuæltater, når gravide kvinder lærer at hypnotisere sig selv. Den bivirkningsfrie selvhypnose kombineres med afspænding som forberedelse til fødslen og det giver altså lovende resultater.

Desværre har der været problemer med kvaliteten af metoden i en række af studierne med risiko for fejlfortolkninger. Derfor vil de danske forskere nu søsætte et endnu større studie, der mere sikkert kan afklare, om hypnose-metoden har så mange fordele og så få ulemper, at den bør tilbydes danske gravide.

Selv-hypnose bruges meget i bl.a. USA og Australien.