Lyt til artiklen

Det er nu muligt at skelne mellem epileptiske og ikke-epileptiske krampeanfald, uden at det kræver dyre og flere dage lange undersøgelser af speciallæger.

Selvom der er forskel på krampeanfald, er det svært og dyrt at skelne mellem epileptiske og ikke-epileptiske anfald. Et hold danske forskere har derfor udviklet en ny metode, der i fremtiden blandt andet skal hindre fejlbehandling af patienter, der for eksempel har haft et krampeanfald, der kunne minde om et epileptisk anfald, men ikke er det.

Epileptiske anfald udløses af unormale elektriske impulser i hjernen. Men der kan både være tale om tilfælde, hvor mindre dele af hjernen er påvirket eller større anfald, hvor personer mister bevidstheden. Det er i sidstnævnte tilfælde, at personer falder om i voldsomme kramper.

I dag skal patienter med epilepsilignende krampeanfald overvåges i op til fem døg, hvor de får målt hjerneaktivitet og bliver optaget af et videokamera, før en speciallæge kan stille en diagnose. Det er dyrt og vanskeligt. Men det betyder også, at der ikke nødvendigvis er de nødvendige speciallæger eller udstyr til stede ved akutte krampeanfald. Det forklarer holdet af forskerefra Epilepsihospitalet Filadelfia, Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. Forskerholdet har nemlig udviklet en  ny og billigere metode.

Her sættes der elektroder på huden, som registrerer musklernes aktivitet, da muskelaktiviteten er forskellig ved henholdsvis et epileptisk krampeanfald og et ikke epileptisk anfald. Forskerne har udviklet en algoritme – en form for kompliseret, automatiseret regnestykke – der, ifølge forskernes egen undersøgelse, i 95 procent af tilfældene kan pege på, om der er tale om et epileptisk eller ikke-epileptisk anfald.

Det betyder, at det i fremtiden hverken kræver flere dages videoundersøgelser eller særligt kvalificerede læger at pege på krampeanfaldenes karakter.

Nyheden vækker glæde i Dansk Epilepsiforening.

- Det er rigtigt glædeligt, hvis det her betyder at der snart bliver lettere adgang til hurtig og korrekt udredning og diagnostik på epilepsiområdet. Det er nemlig en meget betydelig udfordring - der kan sagtens gå rigtig lang tid før man når frem til en korrekt diagnose. Og det går jo i sidste ende ud over patienten og de pårørende, siger faglige konsulent og sygeplejerske Lotte Hillebrandt til foreningens hjemmeside, der blandt andet har en guide til, hvordan du kan skelne mellem forskellige epileptiske anfald.

Ifølge foreningen har mellem 35.000-55.000 danskere epilepsi.

Planen er ifølge ledende overlæge på epilepsihospitalet Filadelfia, Sandor Beniczky, at producere et særligt apparat, der med den  nye metode kan diagnostisere patienter med krampeanfald, når forskerholdets prøver er færdig til efteråret.