Den private forening Vaccinationsforum kritiserer på sin hjemmeside forskningschef og overlæge Jesper Mehlsen, der står i spidsen for forsøget med den ny HPV-vaccine, for at have ’økonomiske interesser’ i forsøget. Lægen afviser kritikken.

Vaccinationsforum, der udbreder viden om vaccinationer og støtte til vaccinationsskadede patienter, mener, at Den Koordinerende Forskningsenhed på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har begået ’en åbenlys brøler’.

Det sker, fordi forskningsenheden i et brev til 3.744 danske kvinder, som har deltaget i forsøg med den nye HPV-vaccine, fortæller, at ’ingen af de deltagende læger har nogen økonomisk interesse i forsøget eller økonomisk interesse til MSD’ (vaccineproducent, red.).

Afviser inhabilitet

Vaccinationsforum udtrykker forundring over denne information:

»Mærkværdigt nok kan man finde Jesper Mehlsen inde på Sundhedsstyrelsens liste over tilladelser for læger registreret som både national koordinator og primær investigator (en rådgiver, red.) for MSD og Sanofi Pasteur, der begge er ejet af Merck (producenter af HPV-vacciner, red.), skriver foreningen på sin hjemmeside.

Jesper Mehlsen afviser dog, at der skulle være tale om inhabilitet, efter BT har taget kontakt til forskningschefen: »Midlerne til min og de ansattes løn kommer fra en driftskonto i økonomiafdelingen på Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Denne driftskonto modtager betaling fra forskellige lægemiddelvirksomheder på basis af de kontrakter, der er indgået mellem virksomhederne og hospitalet med mig som medunderskriver. Jeg har derfor ingen økonomiske interesser eller økonomisk tilknytning til MSD eller Sanofi Pasteur,« siger han og uddyber:

»I november 2013 har jeg holdt et foredrag for speciallæger i gynækologi på et møde sponsoreret af Sanofi Pasteur. Mit foredrag omhandlede de alvorlige bivirkninger, der kan ses i mulig relation til HPV-vaccinen.

For dette foredrag modtog jeg 5.000 kroner, hvilket er sædvanligt honorar for længerevarende foredrag uden for normal arbejdstid og med indregnet forberedelsestid. Jeg har ikke før eller siden modtaget honorar fra virksomheden og har heller ikke andre økonomiske interesser i dette firma.«

BT har efterfølgende spurgt Jesper Mehlsen, hvordan vaccineskadede og andre kan have tillid til forsøgets resultater, der har medvirket til en godkendelse af vaccinen i december i år. Til det svarer han:

»Det kan man, fordi der er nogle faste regler for gennemførelse af f.eks. lægemiddelafprøvning, og fordi der er kontrol med, om disse regler overholdes fra såvel de amerikanske som de europæiske sundhedsmyndigheder og fra Sundhedsstyrelsen. Disse regler sikrer, at der er overensstemmelse mellem de målinger, der er foretaget, og de resultater, der rapporteres i forbindelse med godkendelse af et nyt lægemiddel,« siger han.