Forskere har udviklet billig øjentest, der afslører, om demens vil bryde ud om 10-20 år.

Med en simpel og billig øjentest kan du få klar besked på, om du har tidlige tegn på demens - herunder den frygtede Alzheimers-sygdom.

Engelske forskere er nu langt med udviklingen af demens-testen, som ventes taget i brug i løbet af de næste tre år. Øjentesten forventes at revolutionere behandlingen af demens, som rammer flere og flere.

Ikke færre end 40 danskere rammes nu hver dag af demens - svarende til 15.000 om året. 400.000 danske familier har lige nu et sygt familiemedlem.

Med teknikken, der er udviklet på University College London, vil lægerne og optikerne kunne se de første tegn på Alzheimers helt op til 20 år, før de egentlige symptomer - huske- og talebesvær osv. - viser sig. Ifølge forskerne begynder cellerne i nethinden at dø mange år før, demens for alvor viser sig.

Øjentesten har baggrund i viden om, at der er en tæt sammenhæng mellem nethindens og hjernens tilstand. Man ved allerede, at særlige lysfølsomme celler i nethinden bagest i øjet afspejler, hvordan hjernecellerne har det.

Ifølge den britiske avis Daily Mail vil øjentesten sætte ekstra skub i den forskning, som forsøger at finde frem til virksom forebyggende demens-medicin og forsøget på at finde frem til en effektiv vaccine mod Alzheimers.

Tidlig test giver muligheder

Ved at blive testet tidligt i livet, f.eks. som 45-årig, kan den enkelte sandsynligvis helt undgå at blive ramt af den frygtede sygdom.

- Det er absolut en mulighed, at man ved en sådan en almindelig øjentest i fremtiden meget præcist kan indkredse de personer, som er på vej til at udvikle demens. Vi ved jo allerede, at øjets og hjernens funktion er tæt forbundet. At øjets nethinde er at betragte som en slags fremskudt hjernedel, siger Carsten Edmund, overlæge og forsker ved Rigshospitals øjenklinik.

Hjerne- og alzheimerforsker Steen Hasselbalch, overlæge ved Rigshospitalets hukommelsesklinik og næstformand i Alzheimerforeningen, er lige så opløftet over landvindingen:

- Jeg vil bestemt ikke afvise, at de første tegn på Alzheimers kan ses i øjet helt op til 20 år før de egentlige symptomer. Vi ved i øvrigt allerede, at visse typer medicin, som bruges mod Alzheimers, også har en god virkning på nethindeskader.

Steen Hasselbalch er ikke i tvivl om, at øjentesten kan styrke arbejdet med at finde forebyggende medicin.

- Bl.a. kører der lige nu ti forsøg med vaccine rundt om i verden. Allerede næste år har vi måske det første bud på en effektiv vaccine. En vaccine vil kunne redde helt op til 60-70 pct. af alle demente, siger hjerneforskeren.

Programmeret selvmord

Ifølge professor og øjenforsker Michael Larsen, Glostrup Hospital, er den nyudviklede øjentest dog forbundet med en mindre risiko.

- Lægen sprøjter lidt kontraststof ind i øjet for at få cellerne til at lyse op på et billede af nethinden. Det er nødvendigt, hvis han skal indkredse de celler, som er på vej til at begå en slags programmeret selvmord.

Spørgsmålet er så, om dette kontraststof, som hidtil er blevet brugt alene på forsøgsdyr, er sikkert nok og kan godkendes til mennesker. Men de engelske forskeres arbejde har jeg fuld respekt for. Det tegner virkelig positivt, siger Michael Larsen.

Daily Mail mener, det er sandsynligt, at en del vil nægte at få foretaget testen, fordi de ikke vil bekymre sig i de 10-20 år, før sygdommen reelt bryder ud.