Danskerne lader sig skræmme til at kvitte røgen.

Der skal lig på bordet, før danskerne skodder smøgerne.

Det må være konklusionen på de helt nyt tal, der viser, at færre danskere end nogenside før ryger. Dermed er Sundhedsstyrelsens meget omtalte rygestopkampagne fra 2009 en succes.

Siden december 2008 er andelen af danskere, der ryger hver dag, faldet fra 23 pct. til 21 pct. Det er det laveste antal dagligrygere nogensinde.

Sidste efterår lancerede Sundhedsstyrelsen en storstilet indsats for at få danskerne til at droppe smøgerne. Videoer, hvor man blandt andet så en død rygers hjerne blive skåret op med blodet piblende fra en frisk hjerneblødning, blev kaldt alt lige fra heksejagt til skræmmekampagne.

Men noget tyder altså på, at det virker. Det viser den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har fået Userneeds til at lave.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er godt tilfreds med udviklingen:

- Det er meget glædeligt, at der er færre dagligrygere. Vi har taget en række initiativer for at begrænse rygning og ikke mindst for at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Blandt andet har regeringen hævet aldersgrænsen for køb af tobak til 18 år og hævet prisen på tobak, og med den nationale rygestopkampagne har vi via tv-spots råt for usødet fortalt om de kedelige konsekvenser ved rygning.

- Vi ved, at den form for kampagne, vi har kørt, virker og giver rygerne tilstrækkelig motivation til at gå i gang med et rygestop, siger ministeren.

Det var hans forgænger, Jakob Axel Nielsen, der er far til kampagnen, og ved lanceringen udtalte han til B.T., at kampagnen ville være en succes, hvis blot én procent af rygerne ville droppe smøgerne.

Tallene kommer samme dag, som Socialdemokraterne foreslår, at tobakken gemmes væk i butikkerne, så det ikke bliver så fristende at købe cigaretterne.