En ny kombination af to kendte stoffer har vist stor effekt på en specifik type brystkræft

En ny effektiv behandling af brystkræft kan være på vej mod Danmark. Et forsøg med at kombinere to forskellige stoffer, som man allerede bruger i behandling af brystkræft, har nemlig vist sig at have en overaskende stor effekt.

PÅ University Hospital of South Manchester blev 257 kvinder med brystkræfttypen HER2-positiv behandlet med en kombination af stoffet herceptin og stoffet TKI 11 dage før deres operation for brystkræft. Og i 2/3 af tilfældene blev svulsten hurtigt markant mindre eller forsvandt helt inden operationen. Dermed vil kvinderne potentielt på sigt undgå efterfølgende kemo-behandling.

»Det er enormt spændende, da det er ret voldsomme resultater, de kan præsentere,« siger overlæge Jens Oluf Bruun Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse.

Han forklarer, at man i forvejen kender begge stoffer og anvender dem hver for sig i behandling af brystkræft. Antistoffet herceptin anvendes lige nu umiddelbart efter en operation for HER2-positiv brystkræft, mens TKI er en tabletbehandling, man giver på senere stadier af brystkræft. Det nye er, at man kombinerer de to stoffer og behandler patienten inden operationen.

Skræddersyet behandling

En ud af ni kvinder i Danmark får brystkræft. Cirka 20 pct. af de brystkræftramte har typen HER2-positiv, som den nye behandlingsmetode har vist effektive resultater mod.

»For de kvinder er det her en ny form for personlig medicinering. De kliniske forsøg ser lovende ud, og de er foretaget på en pæn stor gruppe patienter,« siger Jens Oluf Bruun Pedersen, der kalder studiet et fremragende eksempel på en skræddersyet behandling, der viser sig at have en stor effekt.

De to stoffer er allerede godkendt til behandling i Danmark, men ham bekendt er der dog ingen forsøg med behandlingen endnu på dansk jord.

»Men jeg tror ikke, der går lang tid, før nogen går i gang med det,« siger Jens Oluf Bruun Pedersen.

Han gør dog opmærksom på, at man trods de gode resultater endnu ikke kender effekten på længere sigt, og om det rent faktisk øger kvindernes chance for overlevelse.

DAGENS SPØRGSMÅL: