Resistens: Overbehandling med antibiotika gør det svært at bekæmpe bakterier.

Grædende børn i smerter får mange forældre til at ty til alle midler for at hjælpe de stakkels poder. Derfor er forbruget af antibiotika til børn steget markant de seneste år.

Penicillin udskrives i flæng, fordi forældre og daginstitutioner kræver behandling af børnene. I dag udskriver lægerne 32 pct. mere antibiotika end i 2001. Det øgede forbrug har en slagside, der er voldsommere end et par sygedage. Det øger nemlig risikoen for, at bakterierne bliver resistente over for penicillinen. Det bekymrer fungerende sundhedsminister Pia Dyhr Olsen:

- Som patient - og jeg er selv mor - tænker man nogle gange, ’Hvorfor søren kan vi ikke bare løse problemet med antibiotika?’ Men det er en helt forkert måde at løse problemet på, for det hjælper ikke. Det er kun en falsk tryghed. Derudover medfører det måske, at når barnet rigtig har brug for antibiotika, så vil det ikke have den nødvendige virkning.

Alligevel presser forældre på for at få udskrevet antibiotika, når de små er syge.

Presser læger til recept

- Det er typisk penicillin, der bliver udskrevet til de her patienter. Mange undersøgelser viser, at hvis det overhovedet har en effekt, så nedsætter det måske sygdomsvarigheden med et døgn. Det kan være svært for forældre at forstå, at man ikke giver dem noget med hjem at behandle med, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, Henrik Dibbern.

Der kan være mange grunde til, at forældre presser på for at få en recept på antibiotika. F.eks. er det et krav fra daginstitutioner, at børn skal være i behandling for røde øjne, før de må komme tilbage til institutionen. Det til trods for, at 80 pct. af de infektioner, som børn smittes med i daginstitutioner, skyldes virus, som altså ikke kan behandles med medicin.

Drop behandlingen

- Kravet fra vuggestuerne gør, at man griber til behandling med det samme. Men bare man er en anelse forkølet, så får man jo også røde øjne. Det er en virus, som smitter, men her skal man ikke behandle med antibiotika, siger overlæge Niels Frimodt-Møller fra Statens Serum Institut, der i stedet anbefaler at droppe behandlingen.

- Der står i de store medicinske bøger, at man ved øjenbetændelse godt kan klare sig med kamillete eller saltvand. I de fleste tilfælde går det over af sig selv, siger han.

Hos Sundhedsstyrelsen har man derfor opdateret anbefalingerne, så pædagoger og forældre bliver bedre til at skelne mellem de to typer øjenbetændelse, så man undgår unødvendig brug af antibiotika.

- Regelen om, at al øjenbetændelse skal behandles, den gælder altså ikke. Vi skal ud og slå et slag for de her nye regler, både over for læger og forældre, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Tove Rønne.

Læger efterlyser muligheder

I Island har resistente bakterier i vuggestuerne tidligere været et stort problem, men da man nedsatte forbruget af antibiotika til mildere infektioner, var der et stort fald i de resistente bakterier.

Lægerne efterlyser bedre muligheder for at stille diagnose for sygdomme i praksis og hos vagtlægen. Oftest tager det nemlig minimum et døgn at tage en test og sende den til dyrkning på laboratoriet. Det er i løbet af det døgn, at der oftest bliver udskrevet unødvendigt antibiotika.

Antibiotikarådet arbejder på at få nye retningslinjer for udskrivning af antibiotika klar i år.