Beta-blokkere giver nyt håb i kampen mod alzheimer.

Helt almindelig blodtryksmedicin, som hundredtusinder af danskere tager, kan i mange tilfælde bremse udviklingen af de frygtede sygdomme demens og alzheimer, viser et nyt videnskabeligt studie.

Det er de såkaldte beta-blokkere, der nu i forsøg viser sig at kunne forebygge de skadelige hjerne-forandringer ved demens. Medicinen får tilsyneladende hjernen til at ’skrumpe’ langsommere.

Læs om de hyppigste symptomer på demens på Netdoktor.dk

- Det lyder absolut lovende. Efter en række skuffende forsøg med mulig medicin mod demens ser jeg nu lidt lys for enden af tunnellen. Måske kan netop medicin i familie med blodtryksmedicin vise sig at være en af de behandlingsformer, vi skal sætte vores lid til i de kommende år. Vi har hårdt brug for medicin i en situation, hvor antallet af demente i Danmark ventes at eksplodere til det dobbelte. Om nogle år ventes vi således at have 155.000 demente danskere, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

- Netop fordi antallet af personer med alzheimer vil vokse markant i takt med, at vi alle sammen bliver ældre, er det i stigende grad vigtigt at finde frem til ting, som kan enten forsinke eller forebygge sygdommen, siger lederen af det aktuelle studie, dr. Lon White fra Honolulus universitet.

Det nye forskningsresultat vil i marts blive præsenteret ved en stor verdenskongres for neurologer og demensforskere i San Diego, USA.

Den nye, kontrollerede undersøgelse viser, at en gruppe forsøgspersoner med forhøjet blodtryk, som fik en beta-blokker som eneste blodtryks-behandling, havde klart færre hjerneskader i forhold til dem, der slet ikke tog medicin, eller som fik andre midler. Der blev målt på to bestemte typer skader i hjernen, ligesom man målte forekomsten af mikro-blodpropper.

Hjernen var tydeligt mindre i forfald hos patienterne, der tog blodtryksmedicinen.

Beta-blokkere har eksisteret i ca. 50 år og har vist sig effektive til ikke bare at nedsætte blodtrykket, men også til at øge overlevelsen efter en blodprop i hjertet.

Beta-blokkere kan i ca. 10-15 pct. af tilfældene have bivirkninger i form af træthed, svimmelhed, mareridt og impotens. Det er vigtigt, at man ikke pludselig stopper med at tage pillerne. Gør man det, kan hjertet komme i akut fare.

Demens i tal

I Danmark lever 85.000 mennesker med en demenssygdom - heraf har ca. 45.000 alzheimer.

Der er 14.000 - 15.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.

400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.

De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager 9-15 milliarder kr. om året.

Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.

Ofte ved man ikke, hvorfor mennesker bliver ramt af demens. Læs meget mere om demens på Netdoktor.dk.