FC Nordsjælland har igennem flere år fisket spillere på ned til ni år i strid med DBUs regler på området. Det fortæller 11 klubber til B.T.

Superliga-klubben har tilbudt gaver og henvendt sig til børn og forældre for at få de dygtigste fodboldbørn til Farum, lyder det.

B.T. ønskede svar på spørgsmål angående specifikke kritikpunkter og den mere generelle kritik af FC Nordsjællands metoder på området. Det blev FCN gjort opmærksom på tre døgn inden publicering, hvor alle anklager på skrift også blev sendt til klubben. FC Nordsjælland ønskede i stedet først en 'uformel snak' udenfor citat. Det ønske imødekom B.T., men understregede samtidig et ønske om at få svar på spørgsmål til citat på samme møde.

Efter gentagne ønsker om mundtligt interview, mailede B.T. i sidste ende spørgsmål til FC Nordsjælland torsdag eftermiddag med 18 timers svarfrist. Fredag klokken 10.00 modtog B.T. et skritligt svar fra FC Nordsjælland-direktør Søren Kristensen.

Foto: Lars Møller
Vis mere

I lægger ikke skjul på, at I holder øje med børn på otte og ni år. Rekrutterer I også børn på otte, ni og ti år?

»Vi følger med i ungdomsfodbold, ligesom alle ambitiøse talentudviklingsklubber i Europa gør, men vi rekrutterer ikke i den alder, medmindre forældrene selv henvender sig og ønsker et skifte,« skriver FC Nordsjælland-direktør Søren Kristensen.

Når ni-ti-årige skifter til FCN, hvordan foregår det så typisk? Og har I tilkendegivet interesse forinden?

»Får vi en henvendelse fra forældre, og har vi en oprigtig interesse i spilleren, så orienterer vi den pågældende klub omkring det. Det er udgangspunktet, vi stræber efter. Og vi har i adskillige tilfælde takket nej til henvendelser fra forældre, der gerne ville have deres dreng til FCN og anbefalet dem at blive i deres egen klub. Faktisk modtager vi flere henvendelser, som vi pænt takker nej til, end henvendelser som vi takker ja til.«

FCN-direkør Søren Kristensen til venstre til pressemøde i 2017 om en satsning på kvinde- og pigefodbold.
FCN-direkør Søren Kristensen til venstre til pressemøde i 2017 om en satsning på kvinde- og pigefodbold. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

11 klubber - heraf fem på citat - anklager jer for 'ulovlig fiskeri' af børn på ned til ni år. Hvordan forholder I jer til de anklager?

»Vi vil meget gerne lytte til hver eneste af dem. Og er der konkrete ting i dem, som vi skulle og kunne have gjort anderledes, så vil vi være de første til at erkende det. Men foreløbigt er det udelukkende præsenteret gennem jeres henvendelse her, og så er det svært at forholde sig konkret til fra vores side. Vi hører meget gerne fra de klubber.«

Gør det indtryk på jer, at så mange klubber mener, at I overskrider grænser?

»Det gør naturligvis indtryk at høre den slags. Men vi vil som nævnt meget gerne høre det fra de klubber selv, så vi har mulighed for at få et retmæssigt billede af det og efterfølgende gøre noget ved det, hvis og når det er relevant. Er det det, kommer vi til at reagere.«

Fem af de klubber, vi har talt med, fortæller, at FC Nordsjælland har tilbudt børn gaver. Er gaver til børn en normal rekrutteringsmetode i FC Nordsjælland?

»Nej. Men det er vigtigt at forstå sammenhængen i hver enkelt af sådanne tilfælde. Har nogle ungdomsspillere for eksempel deltaget i en fodboldcamp, der ofte ligger samme dag, som Superligaholdet spiller, og efterfølgende i fanzonen har spurgt efter og fået et par målmandshandsker fra målmanden, så vil vi mene, der ikke er tale om en gave fra vores side.«

Vi har talt med flere klubber, der kalder jeres adfærd omkring rekruttering af børn for ‘systematisk’, 'grænseoverskridende' og 'rabiat'. Overrasker kritikken jer? Hvorfor? Hvorfor ikke?

»Det overrasker os, hvis nogen skulle føle, at de ord skal knyttes til os. Vi føler os som sagt hverken bedre eller værre, end vores kollegaer eller konkurrenter. Vi er ikke i tvivl om, at en debat på området er påkrævet og tiltrængt, og at vi og mange andre kan gøre tingene endnu bedre i forhold til mange breddeklubber. Det kan vi også sige, at vi bruger meget energi på at forbedre.«

Vi er kommet i besiddelse af et brev fra BSV sendt til FC Nordsjælland og stilet til blandt andre Tom Vernon (FC Nordsjællands ejer, red.) i efteråret 2017, hvori BSV beder en ledende FCN-medarbejder om at holde sig væk på grund af hans metoder. Hvordan behandlede I den henvendelse?

»Vi tog den meget seriøst, som vi altid forsøger at gøre, og indledte en dialog med BSV. Den førte til, at sagen blev lukket fra begges side, og vi opfatter vores efterfølgende samarbejde som konstruktivt.«

Anerkender I, at de ting, der står beskrevet i brevet, skete?

»Vi anerkender, at BSV kontaktede os, og at de havde en oplevelse, som de ikke var tilfredse med. Det præcise forløb, ordvalget i brevet samt det forhold, at der er tale om anonyme kilder, blev drøftet med BSV, og vi kunne ikke genkende disse oplevelser, som blev beskrevet i brevet. Vi havde en meget konstruktiv dialog med BSV’s ledelse herom, og sagen blev derefter lukket fra begges side.«

Er det acceptabelt for FC Nordsjælland at lokke børn med is, slik og sportsartikler, som BSV skrev i deres brev til jer?

»Hvis spørgsmålet går på, om det generelt er acceptabelt for FCN, at der gives gaver til drenge i andre klubber, er svaret nej.«

Ændrede I jeres adfærd efter brevet?

»Som nævnt før så tilpasser og forbedrer vi løbende vores metoder og adfærd i hele klubben og i alle afdelinger. Både i henhold til regler og til hvordan vi generelt kan gøre tingene bedre. Dette er også gældende omkring scouting og rekruttering. Den konkrete dialog med BSV har været med til dette, ligesom mange andre har det.«

BSVs formand Lars Neumann fortæller i dag, at brevet betød, at FC Nordsjælland ændrede adfærd i deres klub. Hvorfor skal der et brev til, før I ændrer jeres adfærd?

»Der skal en henvendelse til, før vi kan finde ud af, om noget eventuelt skulle være galt. Uanset om det viser sig at være baseret på et reelt problem fra vores side eller en misforståelse. Vi tager enhver henvendelse fra andre klubber seriøst. Det synes vi også, at forløbet med BSV understreger.«

Fik det konsekvenser for medarbejderen?

»Alle vores medarbejdere og ledere vurderes jævnligt. Ingen i FCN er fredet fra kammeratlige samtaler, hvis og når det er nødvendigt. Det er det tætteste, vi kommer på at ville kommentere på personfølsomme oplysninger og personalepolitik her.«

Brevet fra BSV blev sendt i efteråret 2017, men ifølge vores oplysninger har den ledende medarbejder fortsat sin adfærd i andre klubber. Endda i en sådan grad, at der også sommeren 2018 var en klub, der truede FC Nordsjælland med at klage til DBU over hans metoder. Hvorfor har I ikke taget hånd om problemet på et generelt plan og indskærpet over for jeres ansatte, hvordan I ønsker at opføre jer på det her område?

»Vi vil ikke kommentere på personfølsomme oplysninger eller personalepolitik omkring specifikke medarbejdere. Men generelt føler vi bestemt, at vi tager hånd om enhver episode, som vi gøres opmærksomme på. Vi har en politik og et værdisæt, som vi forventer, alle vores ansatte i alle afdelinger lever op til.«

Man kunne få det indtryk, at I helt bevidst, systematisk og igennem flere år har brudt reglerne. Er det sådan, det hænger sammen?

»Nej. Vi føler os hverken bedre eller værre end vores kollegaer og konkurrenter, og skulle der være tilfælde, hvor vores adfærd er i strid med regler på området – i enhver afdeling i klubben – så retter vi ind. Vi føler ikke, at antallet af sager mod FCN, sat overfor vores kollegaer og konkurrenters, berettiger at insinuere, at FCN skulle være værre eller bedre end dem på området.«

Har medarbejderen handlet ud fra et opdrag fra FC Nordsjælland om, hvordan børn skal rekrutteres - eller har han handlet på egen hånd?

»Dette spørgsmål har personfølsom karakter og er et personaleanliggende. Den slags vil vi ikke svare på uden grundigt at undersøge forholdene og omstændighederne først. Dette har ikke været muligt grundet den deadline, B.T. har præsenteret os for, og derfor vil vi ikke besvare spørgsmålet på nuværende tidspunkt.«

GVI-formand Jesper Sørensen fortæller, at den ledende medarbejder blandt andet bruger en metode, hvor han bliver venner med børnene på Facebook, så alle kender ham, når han tager rundt og ser kampe. Er det noget, som FC Nordsjælland kan acceptere?

»Dette spørgsmål har personfølsom karakter og er et personaleanliggende. Den slags vil vi ikke svare på uden grundigt at undersøge forholdene og omstændighederne først. Dette har ikke været muligt grundet den deadline, B.T. har præsenteret os for, og derfor vil vi ikke besvare spørgsmålet på nuværende tidspunkt.«

Så vidt vi ved, har I tidligere bedt den pågældende medarbejder slette nogle af sine børnevenner på Facebook, fordi det sendte et forkert signal. Hvad er det for et signal?

»Dette spørgsmål har personfølsom karakter og er et personaleanliggende. Den slags vil vi ikke svare på uden grundigt at undersøge forholdene og omstændighederne først. Dette har ikke været muligt grundet den deadline B.T. har præsenteret os for, og derfor vil vi ikke besvare spørgsmålet på nuværende tidspunkt.«

Hvordan er den pågældende medarbejder ansat i FC Nordsjælland? Er han fastansat eller ansat som konsulent?

»Dette spørgsmål har personfølsom karakter og er et personaleanliggende. Derfor kommer vi ikke til at svare på det her.«

Pierre Overgaard fra KFUM’s Boldklub Roskilde fortæller: “Vi har oplevet noget så grelt som, at en unavngiven scout - jeg ved godt, hvad han hedder - har stået bag målet til en U12-kamp. Så er drengene altså 11 år. Der har han stået og snakket med målmanden og forklaret ham, hvor dygtig han var, og at han i hvert fald godt kunne klare sig i FC Nordsjælland. Da så træneren får en af forældrene til at bede ham om at gå op på sidelinjen, går han rundt og spørger, hvem drengens forældre er. Der står han højlydt og fortæller drengen, hvor fantastisk han er. Den dreng skiftede til FC Nordsjælland, og den dreng spiller ikke fodbold mere.” Gør sådan en historie indtryk, eller er det bare et vilkår?

»Sådan en historie gør da indtryk. Derfor har vi også forsøgt at undersøge den med det samme. Spillerens forældre har meddelt os, at det forløb helt anderledes, og at de slet ikke kan genkende det forløb, B.T. præsenterer her. Tværtimod tog de selv kontakt til FCN’s repræsentant med ønske om et klubskifte. Forældrenes version er sendt til B.T.. Skulle forløbet have været som beskrevet, ville det bestemt have gjort indtryk, ja. Men det er jo ikke tilfældet.«

Vi har talt med to klubber, som fortæller, at de stoppede som jeres samarbejdsklub helt eller delvist på grund af jeres arbejdsmetoder med fiskeri og overfiskeri. Har I været vidende om det - og hvad tænker I om det?

»Ingen af de to klubber har på noget tidspunkt gjort os opmærksomme på, at dette skulle ligge bag deres ønske om at træde ud af samarbejdet. Begge har begrundet ønsket grundigt på skrift over for os, men ingen af dem nævner dette som en af årsagerne. Så nej, det er vi ikke vidende omkring.«

Den verserende sag handler om børnefiskeri, og det er ikke første gang, I er blevet beskyldt for det. Hvorfor har I ikke gjort noget ved det, siden dengang i 2014, da der kørte en artikelserie i Politiken?

»Vi har løbende forbedret os. Og strammet op på både procedurer og metoder. Det ved vi, at flere af de klubber, I har talt med, også har påpeget over for jer. Der har bestemt været tilfælde, hvor vi har skullet kigge indad gennem årene, ligesom alle vores kollegaer og konkurrenter forhåbentlig også har gjort og gør. Men interessen for talentfulde unge mennesker er kontinuerligt blevet skærpet, som de større klubber alle har udviklet sig og prioriteret deres egen model for talentudvikling. Vi føler hverken, vi er bedre eller værre end vores kollegaer, og vi anerkender til fulde, at der er behov for en debat omkring området. Vi vil gerne forbedre os endnu mere. Og vi forsøger at behandle hver eneste henvendelse seriøst, når en breddeklub henvender sig med en sag, hvor de synes, vi ikke har levet op til reglerne eller vores eget værdisæt.«

Er det vigtigere for jer at hente de bedste spillere end at følge reglerne?

»Nej.«

Ved du noget om Superliga-klubbernes jagt på børnespillere? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til journalisterne Søren Hanghøj Kristensen og Michel Wikkelsø Davidsen på srkr@bt.dk eller micd@bt.dk - eller til B.T. på 1229@bt.dk. Denne artikel er fjerde kapitel i B.T.s serie 'Børnefiskeri i Superligaen'.

Første kapitel: Børnefiskeri i Superligaen: Brøndby-legende forlader DBU-udvalg i protest mod børnesag

Andet kapitel: Børnefiskeri i Superligaen: Mudderkastning mellem Brøndby og FCK i talentkrig

Tredje kapitel: Børnefiskeri i Superligaen: FC Nordsjælland lokkede 9-årige med slik og gaver

Fjerde kapitel: Børnefiskeri i Superligaen: FCN svarer igen - 'Vi er hverken værre eller bedre end vores kollegaer'

Femte kapitel: Børnefiskeri i Superligaen: 'Det er aldrig i orden at fiske børnespillere'