Støj fra trafikken øger risikoen for en række dødelige sygdomme. Dermed dør flere på grund af støj end egentlig trafikdrab.

Bilernes konstante rungen på motorvejen er til stor gene for de nærmeste naboer, viser en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet. To-tre gange så mange mennesker langs motorveje føler sig stærkt generede i forhold til mennesker langs byveje, der objektivt set udsættes for den samme mængde støj.

Generende eller ej, så er støjen fra trafikken langt fra ufarlig. Mens 167 personer i 2015 blev slået ihjel i trafikken, er antallet af personer, der hvert år dør en mere usynlig trafikdød langt større. Trafikstøj er nemlig årsag til mellem 200-500 for tidlige dødsfald om året, vurderer Miljøstyrelsen.

LOG IND PÅ BT PLUS og læs meget mere om hvor farligt det egentlig kan være for dit helbred at være udsat for bil- og andet trafik-støj. Selvom du er bosat i et område, hvor trafikken er tæt og larmen fra gaderne trænger ind ad dit vindue, kan du sagten helgardere dig fra den skadelige og ufrivillige påvirkning. Her oplyser vi dig om hvordan du skal forholde dig til trafik-problematikken, og giver dig brugbare råd til at komme problemet til livs.

Det får du:

  • Artikel om trafikstøj: Trafikstøj koster liv
  • Fakta: Trafikstøj øger risikoen for...
  • Artikel og interview med Finn Larsen: 'Man vænner sig til det'
  • Fakta: Så meget larmer...
  • Oversigt: Sådan påvirkes dit helbred af trafikstøj
  • Guide: 6 gode råd - Skru ned for bilerne

Modtag det ugentlige nyhedsbrev fra BT PLUS her.


Støj fra trafikken øger risikoen for en række dødelige sygdomme. Dermed dør flere på grund af støj end egentlig trafikdrab.

Bilernes konstante rungen på motorvejen er til stor gene for de nærmeste naboer, viser en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet. To-tre gange så mange mennesker langs motorveje føler sig stærkt generede i forhold til mennesker langs byveje, der objektivt set udsættes for den samme mængde støj.

Generende eller ej, så er støjen fra trafikken langt fra ufarlig. Mens 167 personer i 2015 blev slået ihjel i trafikken, er antallet af personer, der hvert år dør en mere usynlig trafikdød langt større. Trafikstøj er nemlig årsag til mellem 200-500 for tidlige dødsfald om året, vurderer Miljøstyrelsen.

»Man ved, at folk, der eksponeres for trafikstøj, kan få forhøjet blodtryk. Det kan give hjerneblødninger og hjertekarsygdomme,« siger Zorana Jovanovic Andersen, der er lektor på Københavns Universitet og som i øjeblikket forsker i sammenhænge mellem trafikstøj og sygdomme.

Man har også set klar sammenhæng mellem trafikstøj og diabetes, imens kun få studier indtil videre viser en sammenhæng mellem kræft og trafikstøj.

På baggrund af sundhedsdata fra 30.000 kvinder og støjniveauet på deres bopæl, undersøger Zorana Jovanovic Andersen og hendes forskergruppe derfor nu de sammenhænge yderligere.

Dårligere nattesøvn

Trafikstøjs påvirkning af sundheden er et forholdsvist nyt forskningsområde, slår seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, Mette Sørensen, der står bag flere af de danske undersøgelser fast. Hun har set på risikoen for at få en række sygdomme baseret på danske studier og vejdirektoratets støjberegninger. Ud fra det finder hun, at 300 nye tilfælde af blodprop i hjertet, 600 nye slagtilfælde og 1.400 diabetestilfælde om året kan tilskrives trafikstøj.

Trafikstøj i boligområder ved Nyborg
Trafikstøj i boligområder ved Nyborg
Vis mere

Den øgede sygdomsrisiko skyldes især en dårligere nattesøvn.

»Dels det, at man ikke kan falde i søvn eller vågner om natten, men også den indirekte påvirkning, hvor man på grund af støjen ikke når ned i den dybe søvn, hvor kroppen restituerer,« siger hun.

Miljøstyrelsen anbefaler, at der ikke er mere end 58 dB støj i et boligområde. Ingen af forskerne kan dog angive ved præcis hvilken støjmængde (dB), risikoen er forøget.

»Det er svært at sige, hvornår kurven knækker. Men man ser en rimelig liniær sammenhæng, så hver gang støjen stiger 10 dB, så stiger risikoen tilsvarende,« siger Mette Sørensen.

I undersøgelsen fra Vejdirektoratet, oplever naboer til motorveje større støjgener end folk i byerne, der udsættes for den samme mængde støj. Det skyldes blandt andet, at folk i byerne bor i lejlighed, og derfor ikke oplever den samme irritation over ikke at kunne opholde sig i sin have.

»Vi ved ikke, om det er den oplevede eller faktiske støj, der af øger risikoen for sygdom,« siger Mette Sørensen.

Derfor er den Vejdirektoratets nye rapport om danskernes oplevelse af trafikstøj-gener også interessant i forhold til den fremtidige forskning.

--- OOO --- OOO --- OOO ---

»Jeg kan da godt høre motorvejen, men man vænner sig til det. Det er ikke noget, der generer mig i dagligdagen.«
»Jeg kan da godt høre motorvejen, men man vænner sig til det. Det er ikke noget, der generer mig i dagligdagen.« Foto: Sonny Munk Carlsen
Vis mere

'MAN VÆNNER SIG TIL DET'

Af: Jens Anton Havskov | jahh@bt.dk

»Jeg kan da godt høre motorvejen, men man vænner sig jo til det. Det er ikke noget, der generer mig i dagligdagen, så jeg tænker ikke over det længere.«

Det siger 56-årige Finn Larsen, hvis røde murstensvilla ligger klos op ad Fynske Motorvej E20 ved Nyborg, hvor tusindvis af personbiler, varebiler og tunge lastvogne hamrer forbi i høj fart døgnet igennem uden stop. Dag efter dag. Nat efter nat.

Finn Larsen har boet i huset på Heslekrogen 11 i tre år, og på trods af larmen fra motorvejen, har han ikke tænkt sig at flytte væk, for han er glad for at bo der.

Også selv om risikoen for at få dårligt helbred på grund af trafikstøjen er kraftigt forhøjet, når man bor, som han gør.

​Vant til støj

»Det kan da godt være, der er nogle, som får stress og hvad de ellers får af at bo tæt på motorvejen, men det gør jeg ikke. Jeg tager det helt roligt, og jeg skal ikke flytte herfra, for jeg er glad for det her hus. Når jeg er indenfor, lægger jeg ikke mærke til det. Og hvis jeg er udenfor i haven og slå græs, så er det jo kun græsslåmaskinen, jeg kan høre,« siger han med et skævt smil. Han tilføjer:

»Jeg har tidligere boet ved siden af en remise, hvor de kørte frem og tilbage med store diesellokomotiver, der også larmer. Og jeg har boet tæt ved en Falck-station og også lige ved et værtshus, da jeg boede i Taastrup. Det var heller ikke noget problem. Man vænner sig lynhurtigt til det og tænker ikke nærmere over det,« siger Finn Larsen.

GUIDE: 6 GODE RÅD: SKRU NED FOR BILERNE

Du kan selv gøre flere ting for at mindske risikoen for, at trafikstøj gør dig syg.

1. Propper i ørerne
Sover du med ørepropper, så vær opmærksom på at købe nogle, der bliver i ørene. Lige så snart de ryger ud, kan kroppen blive påvirket - også selv om du sover.

Foto: Scanpix/Iris
Vis mere

2. Til gården eller gaden
Trafikstøj er især usundt, når du sover, fordi det går ud over din søvnkvalitet. Sov derfor i et værelse, der vender væk fra den trafikerede vej.

3. Ingen luft - ingen lyd
Kan der komme luft ind, kan der også komme lyd ind. Luk vinduerne, og sørg for at de er helt tætte. Tætningslister er ikke særlig dyre men kan gøre en stor forskel.

4. Nye ruder i gamle rammer
Hvis du skal skifte vinduer, så invester lidt ekstra i specielle lydvinduer. Du kan nøjes med at sætte dem i ud mod den trafikerede side. Nye lavenergiruder i de gamle rammer vil også gøre en stor forskel, fordi ruderne er blevet mere lyddæmpende de seneste år.

5. Et ekstra lag
En anden mulighed er forsatsruder, som kan nedsætte støjen betragteligt, især hvis du har pladsen til et godt mellemrum mellem de to ruder.

6. Skur som skærm
Tilbygninger som skure og garager kan placeres, så de fungerer som støjskærm. Støjafskærmninger af metal, træ, glas eller jord er også en effektiv løsning for boliger i stueplan.

Kilde: Miljøstyrelsen, Boligejernes Videncenter Bolius, Mette Sørensen seniorforkser Kræftens Bekæmpelse