Der findes mange former for euforiserende stoffer, og de er alle skadelige for hjernen. Hvis du kommer i kontakt med stoffer, er det derfor vigtigt, at du ved, hvad du har med at gøre.

Af Katja Dehn, redaktionsassistent Netdoktor.dk
 

Tre forskellige virkninger

Euforiserende stoffer kan gøre tre ting ved dig. De kan enten få dig til at slappe af, give dig energi eller få dig til at hallucinere. Men uanset virkningen, så påvirker de din hjerne markant - både på kort og på lang sigt.

På kort sigt nedsætter de sløvende stoffer (for eksempel hash) din reaktionsevne, og det kan være farligt, hvis du færdes i trafikken - eller steder, hvor du skal kunne reagere hurtigt. 

De stimulerende stoffer giver på kort sigt så meget energi, at du glemmer at slappe af. Derfor kan din krop bliver overophedet, og du kan risikere at få et hjertestop. De hallucinerende stoffer kan give angst, og det kan være særligt farligt, fordi man kan tro, at kroppen kan ting, som ellers umuligt. Man har tidligere set, at nogen kaster sig ud fra høje steder, fordi de tror, de kan flyve.

Fra glæde til depression og psykose

På lang sigt har euforiserende stoffer en lang række negative konsekvenser for din hjerne. Hvis du tager stoffer regelmæssigt, bliver det umuligt at passe et arbejde, en uddannelse - og dine sociale evner vil også forsvinde. Desuden kan stimulerende stoffer som for eksempel LSD give psykoser, depressioner og hukommelsestab. 

Det er ofte svært at kende den præcise sammensætning af nogle af de stoffer, man bliver tilbudt – og det kan være livsfarligt.

Er du bekymret for din teenager? Sådan taler du med dit barn om stoffer

Hash, kokain, heroin og amfetamin. Er du også i tvivl om, hvilke stoffer, der gør hvad? Læs om de forskellige stoffer her