Børn der bor i boligblokke bliver udsat for så store mængder cigaretrøg fra andre lejligheder, at man kan måle det i blodet, viser ny undersøgelse.

Selv om rygning er strengt forbudt i lejligheden, bliver børnene udsat for massive mængder cigaretrøg. Røgen fra andre lejligheder siver nemlig gennem sprækker og revner i etagebyggerier i en sådan grad, at det kan måles i blodet. 

Det er en ny amerikansk undersøgelse, der for første gang viser, at børn bliver direkte påvirket af røg fra andre lejligheder. Forskere fra et børnehospital i Boston har undersøgt mere end 5.000 børn i alderen 6 til 18 år. 85 procent af de børn der boede i lejlighedsbyggerier havde stoffet kotinin i blodet, fordi de for nylig havde været udsat for cigaretrøg. Det gjaldt kun for 70 procent af de børn, der bor i almindelige huse.  

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at børn er mere sårbare over for cigaretrøg, fordi deres lunger stadig er ved at udvikle sig. Derudover er de hårdt ramt af passiv røg i lejligheder, fordi de ofte bruger mange timer inden for hjemmets fire vægge.  

Bekymrede danskere

I blandt andet USA, Canada, Sverige og Norge har man eksperimenteret med røgfrie boligblokke. Det er til gengæld ikke en mulighed i Danmark, hvor loven giver rygere en klar ret til at ryge i deres egne lejligheder.  

Men også herhjemme stiger bevidstheden om den skadelige røg, der siver gennem vægge, døre, ventilationskanaler eller gulvbrædder. Det fortæller seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut Lars Gunnarsen, der får mange henvendelser fra bekymrede borgere. 

En del af forklaringen er, at problemet faktisk stiger i takt med, at vi får tætnet vores vinduer bedre.  

- Det gør relativt set luftgennemstrømningen mellem lejlighederne mere vigtig. Da vinduerne var mere utætte, kom der mere luft ind udefra, forklarer Lars Gunnarsen. 

Men den vigtigste grund er formentlig, at folk har vænnet deres næser til røgfrie arbejdsplader, caféer og værtshuse, vurderer han. Samtidig er folk blevet mere bevidste om, at passiv rygning er skadelig.

- Aktiv rygning koster 12 gode leveår og passiv rygning skærer to-tre år af levetiden. Så det er en voldsom pris, man ser for sig, hvis man sidder i sin egen bolig og er ikke-ryger, siger Lars Gunnarsen. 

Ifølge den amerikanske undersøgelse hænger passiv rygning sammen med sygdomme som astma og infektioner i ørene, ligesom det øger risikoen for pludselig død hos spædbørn.