Lyt til artiklen

Antallet af unge med svær overvægt stiger hastigt og udgør nu næsten fem procent af en årgang.

Mens der i dag findes enkelte behandlingstilbud rettet mod overvægtige børn, mangler der tilstrækkelig indsats over for de unge, der, i forhold til de mindre børn, i langt højere grad også har brug for psykologisk råd og støtte. Det skriver Netdoktor.dk

I en omfattende gennemgang af den videnskabelige litteratur, hvor man har sammenholdt over 30 videnskabelige artikler med fokus på unges overvægt og de medfølgende konsekvenser, fremgår det tydeligt, at de overvægtige unge i særlig grad mangler hjælp til de psykologiske konsekvenser af deres overvægt. 

Gennemgangen er publiceret i en opsummerende artikel i Ugeskrift for Læger den 20. juni i år. 

 Børn får det sværere med deres overvægt, jo ældre de bliver, fordi de med alderen bliver mere bevidste om deres situation, hvilket forværrer deres psykologiske tilstand. På den måde har overvægten en væsentlig negativ psykologisk konsekvens for de unge for eksempel i form af dårlig livskvalitet, ensomhed, social isolation og utilfredshed med deres krop. 

Behandlingstilbud er utilstrækkelige

Ifølge Helle Grønbæk, psykologi Region Sjælland og Jens-Christian Holm, børnelæge og leder af Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk sygehus, understreger litteraturgennemgangen, at der skal og bør eksistere tilbud til unge overvægtige både kommunalt og regionalt: 

- Siden der er en gruppe af unge, der ingen behandlingstilbud har, så er indsatsen for børnene ikke tilstrækkelig eller effektiv. Derfor bør kommunerne og regionerne iværksætte behandling efter graden af overvægt. Kommunerne kan stå for den forbyggende indsats og for den lettere grad af overvægt, hvorimod hver region bør iværksætte landsdækkende tilbud for børn med sværere overvægt - som det der eksisterer i Region Sjælland, Holbæk Sygehus. 

Social skævhed vokser over tid 

De unge, der er overvægtige eller svært overvægtige og oplever at blive mobbet, vil desuden få sværere ved at præstere i skolen, vil opnå et lavere uddannelsesniveau og vil deraf senere hen opnå et lavere lønniveau end deres jævnaldrende normalvægtige. 

Den sociale skævhed bliver derved forstærket over tid for den overvægtige.

 Læs mere om børn, unge og overvægt HER