Danmarks tusindvis af brændeovne er årsag til en alt for tidlig død for 500 mennesker. Hvert år.

Det viser nye beregninger, som seniorforsker Jørgen Brandt, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, har foretaget for Forbrugerrådets blad Tænk.

Når brændeovnene er en ’stille dræber’, skyldes det mængden af sodpartikler, organisk kulstof, mineralsk støv og forskellige skadelige gasser, som kommer op af de tusindvis af skorstene, når der fyres i ovnene.

Læs også: Tusinder at spare på varmeregningen

Synderne er først og fremmest gamle utidssvarende brændeovne, ligesom det også øger luftforureningen væsentligt, hvis der bliver fyret forkert, så forbrændingen af træet bliver uren.

Sidstnævnte sker typisk ved, at der ikke er tilstrækkeligt med træk, så røggasserne dermed ikke bliver brændt af i brændeovnen. I de tilfælde giver det både farlig forurening og mindre varme i huset, hvor brændeovnen ellers skulle gøre gavn.

Rammer vore naboer

Beregningerne viser, at alene herhjemme dør 140-180 mennesker for tidligt på grund af udslip fra de danske brændeovne. De luftbårne skadelige partikler rammer dog vore nabolande som Sverige og Tyskland endnu hårdere, idet danske brændeovne i lande uden for Danmark forårsager for tidlig død for ca. 350 personer.

Typisk mister de i alt ca. 500 personer 10 år i gennemsnitlig levetid. De direkte årsager er lungekræft og blodpropper i hjerte og hjerne som følge af udslippet. Dertil kommer, at partikelforureningen kan føre til forhøjet blodtryk og luftvejssygdomme som f.eks. astma.

Seniorforsker Jørgen Brandt fra Nationalt Center for Miljø og Energi mener endda, at antallet af tidlige dødsfald reelt er højere end 500:

- Beregningerne af antallet af for tidlige dødsfald som følge af partikeludledning fra brændeovne er baseret på den bedst tilgængelige viden på området. Men det faktiske antal af for tidlige dødsfald er sandsynligvis endnu højere, siger han til Tænk.

Mange flere dør

Tager man samtlige dødsfald i Danmark som følge af luftforurening fra alle kilder i ind- og udland, er antallet af for tidligt døde herhjemme mellem 2.700 og 3.200 mennesker årligt.

Udover udledning fra brændeovne stammer forureningen fra bl.a. landbruget, skibs- og flytrafik, vejtrafik, industriproduktion og affaldsforbrænding.

Forbrugerrådets Tænk har produceret en video, der viser, hvordan du tænder op bedst muligt og på den måde selv kan være med til at nedsætte forureningen med op til 80 pct. Se videoen her.