Børn giver ikke kun kærlighed, de berøver også mor den vigtige nattesøvn, alt imens far sover trygt. Det fastslår en ny amerikansk undersøgelse.

Med andre ord formår mænd at få de vigtige timer, mens kvinder bliver ramt langt hårdere af søvnunderskud, når der er små børn i hjemmet.

Blandt forskere har søvnens betydning for vores sundhed fået stor bevågenhed inden for de seneste år. Bl.a. viser forskningen en sammenhæng mellem dårlig søvn og en række sygdomme som f.eks. diabetes, kronisk stress og depression. Der er derfor god grund til at tage søvnen alvorligt.

I den nye undersøgelse fra Georgia Southern University fastslår forskerne, at børn i huset er en afgørende faktor for, om kvinder får nok søvn. Eksperter anbefaler mindst syv til otte timers søvn, og blandt de næsten 3.000 kvinder under 45 år, som deltog i undersøgelsen, var det kun 48 procent, der fik mindst syv timers søvn. Til sammenligning fik 62 procent af kvinderne uden børn, de anbefalede timer om natten.

Ikke nok med at natteroderiet gør, at kvinder ikke sover nok, så oplever de også en udbredt udbrændthed i hverdagen. Hos yngre kvinder med børn er det helt op til 14 dage om måneden, hvor de føler sig trætte og udmattede.

For mændene er der dog ingen sammenhæng mellem børn i hjemmet, og hvor længe de sover.

Resultaterne fra undersøgelsen kommer ikke bag på søvnkonsulent, Mikael Rasmussen, der er tilknyttet Center for Stress og Trivsel .

»Selvfølgelig er det kvinderne, som langt hen ad vejen har problemer med søvn. De tager ansvaret og ligger i konstant beredskab for at tage vare på barnet. Mænd lukker i højere grad af og vågner ikke på samme måde. De er svære at vække,« siger han.

Stresshormonet stiger

På Mikael Rasmussens kurser om søvnproblemer er næsten alle deltagerne kvinder. I hans optik er det i langt højere grad mødrene, som er udsat for søvnproblemer. Det skyldes, at kvinder ligger i et højere beredskab og med en større sansepåvirkning, når de har et barn.

»Vi kan snakke nok så meget om ligestilling blandt kønnene, men det er stadig kvinderne, som i langt de fleste tilfælde tager ansvaret for børnene. Det er også derfor, man ser, at stresshormonet stiger hos kvinder efter arbejde, mens det falder, når mænd kommer hjem fra arbejde. Det siger noget om, at mænd er bedre til at lukke ned, når de har mulighed for det,« forklarer Mikael Rasmussen.

Kvinder har derfor mere fokus på børnenes trivsel, men det betyder også, at deres nervesystem er mere belastet end mændenes. Og det har konsekvenser for søvnen.

»Det betyder ofte, at det går ud over søvnkvaliteten, så de ikke sover igennem og når ned i den dybe søvn, som er vigtig for at kunne restituere,« siger Mikael Rasmussen.

Overlæge Jan Ovesen er specialist i søvnmedicin. Han oplever de samme tendenser blandt sine patienter. Hvor kvinderne hører børnenes lyde om natten, der sover mændene igennem det hele.

»Instinktivt er kvinder mere følsomme over for børnene. De har en sjette sans. Og så længe børnene er små, så overvåger kvinderne dem. Det er det mest dyrebare, de har. Den fornemmelse er generelt mere udtalt blandt kvinder end mænd,« siger Jan Ovesen.

Små børn er værst

Undersøgelsen viser også, at hvert barn i hjemmet øger risikoen for dårlig søvn med op til 50 procent. Ifølge Mikael Rasmussen hænger det sammen med, at flere børn også betyder flere stimuli i hjemmet, hvilket kan være forstyrrende for søvnen. Børnenes alder og individuelle behov har betydning for, hvor meget de forstyrrer forældrenes søvn, men én ting er sikker. Små børn er værst.

»Jo yngre barnet er, desto mere udsat er søvnen hos mødrene. Kvinder med helt små børn har ca. et årligt søvnunderskud på 400-800 timer, fordi de bliver forstyrret i søvnen så mange gange,« konstaterer Mikael Rasmussen.

Alle eksperter er enige om, at dialogen om arbejdsfordeling blandt forældre er vigtig for at afhjælpe problemerne med udpræget søvnunderskud. Hvis manden tager lige så meget ansvar på sig i forhold til børn og huslige pligter, som kvinden gør, så kan det gøre stor forskel.

»Det er ofte i dialogen, at kæden ryger af for mange kvinder, fordi de ikke er tydelige nok i forventningsafstemningen angående arbejdsbyrden. Kvinder er ikke gode til at give ansvaret fra sig, og mænd er ikke så gode til at tage det på sig,« siger Mikael Rasmussen.

Og afslutter: »For at kunne sove skal hjernen ned i tempo, og det kan man kun, hvis man slapper af.«

Foto: Scanpix/Iris
Vis mere

Voxpop: De stakkels mænd...

Michala 30 år. To børn

Jeg tror, det er naturligt, at mænd er mindre bekymrede og plaget om natten. Når der kommer en lyd fra vores børn om natten, så vågner jeg med det samme – men min mand kan sagtens sove videre. Lige nu arbejder han, mens jeg går hjemme med børnene. Planen er, at når jeg skal arbejde igen, så skal vi være mere lige om arbejdsbyrden derhjemme. Undersøgelsen overrasker mig slet ikke. Jeg har heldigvis to nemme børn, som sover godt, men i begyndelsen påvirkede det min mands søvn mere. For han føler sig mere træt. Men det er nok mere ligesom mandeinfluenza. Det er også hårdt at være mand.

Linnea 36 år. Tre børn

Min mand sover mere tungt, end jeg gør – sådan har det været med alle vores børn. Jeg skal ofte lige vende mig og vække ham, hvor jeg selv vågner med det samme. Jeg tror, det handler meget om, at mænd kan tune ud. Det er nok lidt en kvindeting at sove mere uroligt, fordi der også er en forventning til, at kvinden er den primære kilde til omsorg. Og jeg kan også mærke, at jeg bekymrer mig mere. Vi har været gode til at aftale alt, hvad der handler om arbejde og børn, så vi fordeler ansvaret mellem os. Min mand hjælper, men jeg vil ofte helst selv gøre det min egen måde, for jeg bekymrer mig alligevel. De dårlige søvnmønstre kan godt hænge ved, selv om barnet bliver ældre og sover bedre. Jeg ved godt, at der er nogle potentielle konsekvenser ved dårlig søvn, men jeg bekymrer mig ikke så meget, for der er ikke noget at gøre ved det. Hvis barnet græder, så græder det.

Louise 38 år: To børn

Undersøgelsen rammer rigtigt, for børn stresser helt klart ens søvn. Jeg ligger for eksempel og tænker på alle de praktiske ting angående børnene. Mænd tænker nok på andre ting og bliver ikke lige så let påvirket. De har mere en ’det går nok’ tilgang til tingene. Min mand var mest vågen om natten, da de var små, for jeg har et stort søvnbehov. Jeg sover også bedre end min mand, så han var faktisk den, der var mest vågen om natten, da børnene var små. Jeg tænker over risikoen for helbredsproblemer både for mine børn, mig selv og min mand.