Nyt studie viser nu en klar sammenhæng mellem antibiotikaresistens og gødning fra landmændenes stalde.

Hvert forår spreder danske landmænd flere millioner ton gylle på de danske marker. Og man skulle tro, at gødning fra husdyr var bedre for mennesker og miljø end kunstigt fremstillet gødning.

Men et spritnyt studie viser, at husdyrgødning og gylle kan sprede antibiotikaresistens i miljøet. Det skriver Videnskab.dk.

Opdagelsen er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Scientific Reports.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad er godt ved at spise svinekød?

En af forskerne bag er Bent T. Christensen, professor i jordens frugtbarhed ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Han leder det danske jordarkiv Askov Long-Term Experiment, hvor jordprøverne i studiet stammer fra.

Nogle af jordprøverne er fra marker, der udelukkende er blevet gødet med husdyrgødning siden 1894, mens andre er fra marker, der i samme periode kun har fået kunstgødning.

Analyserne viste, at niveauet af antibiotikaresistens steg markant over tid i jordprøverne fra de marker, der havde fået husdyrgødning, i takt med, at der opstod antibiotikaresistens i sundhedsvæsenet og i landbruget.

I prøverne fra marker, der havde fået kunstgødning, forblev niveauet af resistensgener derimod lavt.

Læs mere på Videnskab.dk: Ferie gør dig tungere - og sundere

Videnskab.dk har vist resultaterne af det nye studie til Hans Jørn Kolmos, der er professor i mikrobiologi og blandt andet forsker i antibiotikaresistens på Syddansk Universitet, for at høre, hvad han synes om fundet.

»Det er spændende,« udbryder han og fortsætter:

»Analyserne viser, at når man bruger antibiotika i husdyrproduktionen, så kan der være bakterier i dyrenes tarme, som udvikler resistens. Bakteriernes resistensgener bliver spredt på markerne via gødning. Det understreger, at resistens i miljøet ikke kommer ud af den blå luft, men stammer fra staldene,« siger Hans Jørn Kolmos.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan skal du spise før og efter træning

Ifølge professoren er der en risiko for, at antibiotikaresistente bakterier på markerne kan blive spredt til mennesker gennem fødekæden. For eksempel via de afgrøder, der bliver dyrket på markerne:

»Studiet her siger os, at hvis vi ikke sørger for at få styr på landbrugets antibiotikaforbrug, så har vi et gigantisk gylleproblem, for når først resistensgenerne er i naturen, så finder de vej til mennesker. Når man skræller kartofler dyrket på en mark, der er gødet med gylle, risikerer man jo at stå med fingrene i en suppe af resistensgener,« siger Hans Jørn Kolmos til Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor bliver jeg syg, når jeg har fri?
Hvad sker der med vores tanker, hvis vi mister sanserne?

Mystiske væsner forsvandt pludselig for 600 mio. år siden