Hvem er klogest, kvinder eller mænd? Det spørgsmål diskuteres ikke bare i kantinen eller ved spisebordet hjemme. Også i forskerkredse bliver mænd og kvinders hjerner nærstuderet for at nå tættere på et svar. Og her kommer (måske) et svar:

Mænd har ikke bare større hjerner end kvinder. De har også en højere IQ. Det viser et nyt studie fra Erasmus University i Holland.

900 mænd og kvinder fik dels målt hjernens størrelse ved hjælp af MR-scanninger og blev derudover udsat for en række kognitive test. Mændenes hjerne var i gennemsnit 14 pct. større end kvindernes, og de havde i gennemsnit en IQ som lå 3,75 point højere.

»Vi fandt ud af, at mænds hjerne er større end kvinders, og det kan være årsagen til, at kvinder i gennemsnit har en lavere IQ end mænd,« siger hovedforfatteren på projektet Dr. Dimitri van der Linden ifølge The Daily Mail.

Men betyder det så, at mænd er klogere end kvinder?

Det kan Dr. Dimitri van der Linden ikke alene konkludere. Tidligere studier har nemlig vist, at kvinders hjerner er bedre organiserede og mere effektive end mænds. F.eks. har et stduie fra University of California vist, at selvom kvinders hjerner er mindre, så arbejder de hurtigere, fordi forbindelserne mellem hjerneceller er bedre.

»Men det kiggede vi ikke på i vores studie,« siger han.

Selv om den endelige IQ'en var lavere hos kvinderne end mændene, så var kvinderne da også i nogle af de kognitive test bedre. Det gælder f.eks., når de blev udsat for test af deres hukommelse. Og man kunne teste derhjemme ved at spørge, hvem der har sidste glemt at købe ind eller hente børn hos jer?