Forældre bestemmer både kosten i hjemmet og børnenes aktiviteter. Men kan man dermed sige, at de også har ansvaret for børnenes vægtproblemer? Ja, mener forsker.

Overvægt og fedme hos børn er en stor udfordring for sundhedsvæsenet. Der findes ingen enkle løsninger. Både problemer, psykiske plager og samfundsændringer spiller en rolle. Det samme gør fysisk aktivitet og kost.

Derfor er et naturligt spørgsmål at stille sig selv, om man egentlig kan lægge ansvaret for den stigende overvægt blandt børn nogle steder - for eksempel hos forældrene?

Kan videnskaben sige noget om, hvor vigtig forældrenes rolle er, og hvor stor en del af ansvaret det er rimeligt at lægge på barnets omsorgspersoner i denne gryde af faktorer, som påvirker hinanden?

Læs hele svaret hos Videnskab.dk

Fedmeforsker og postdoktor Pétur Benedikt Júlíusson ved børneklinikken på Haukeland universitetssygehus i Bergen, Norge, er ikke i tvivl om forældrenes vigtighed, når det kommer til børns overvægt:

- Forældrene har en helt afgørende betydning for børns overvægt, siger han til forskning.no.
Pétur Benedikt Júlíusson ser gerne, at der fokuseres endnu mere på rollen som børnenes omsorgspersoner – både for at hindre overvægt, og når et opstået fedmeproblem skal behandles:

Læs også hos Videnskab.dk: Sutteflaske kan give overvægt

- Hvad børn spiser, og hvad de laver i fritiden, er forældrenes ansvar, særligt når børnene er små. Det kommer vi ikke udenom, selvom forskerne strides om, hvor meget genetik og miljøfaktorer betyder.

- Procentdelen kan sikkert diskuteres, men mit udgangspunkt er, at gener og miljø vægtes 50-50 for børneovervægt. Så siger det sig selv, at forældrene spiller en meget vigtig rolle, fortsætter han.

Pétur Benedikt Júlíusson har foretaget forskning, som viser, at forældrene ikke helt ser overvægten hos deres egne børn. 9 ud af 10 børnehavebørn, der er overvægtige, opfattes nemlig som normalvægtige af deres egne forældre, viser hans resultater.

Andre artikler hos Videnskab.dk:
Kostrådene virker ikke mod overvægt
Ørepine kan give overvægt
Forskere har fundet gen for børnefedme