Ti dagbøder på 500 kroner eller ti dages fængsel.

Det er straffen til en af plastikkirurg Waseem Ghulams tidligere patienter, efter hun i sommeren 2021 lagde et opslag om ham ud i en skønhedsgruppe på Facebook.

I opslaget skrev kvinden, at hun gerne ville berette om »min egen forfærdelige operation, hvor det kunne have endt med at koste mig livet.«

Men det var ulovligt.

Det fremgår af en dom fra Københavns Byret fra 30. marts, hvor kvinden dømmes for injurier.

Waseem Ghulam havde sagsøgt sin tidligere patient for bagvaskelse på grund af 13 forskellige udtalelser i opslaget på Facebook samt mundtlige og skriftlige udtalelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Retten fandt dog ikke, der var grundlag for at dømme kvinden for de 11 af hendes udtalelser, ligesom de heller ikke mente, hun skulle straffes for bagvaskelse, der kan give fængselsstraf i op til to år.

Hun blev i stedet straffet for injurier på baggrund af en påstand og dele af en af hendes andre påstande.

Af dommen fremgår det, at retten har lagt vægt på, at kvinden oplevede et kompliceret efterforløb af operationen, og at det var baggrunden for denne udtalelse.

»Der er imidlertid ikke holdepunkter for, at selve operationen var forfærdelig,(...) eller at hun var i livsfare, idet dette ikke støttes af hendes journal fra Rigshospitalet. Udtalelsen findes derfor urigtig og også egnet til at krænke Waseem Ghulams omdømme,« fremgår det af dommen.

Waseem Ghulam får også delvist medhold i, at det var forkert, da kvinden i sit Facebookopslag skrev, at hun ikke havde fået udleveret det rigtige kompressionstøj efter sin fedtsugning, fordi der i kvindens journaler står, at hun fik udleveret flere forskellige størrelser.

Til gengæld mener retten ikke, det var usandt, at kvinden skrev, at hun fik »massive blødninger.«

Retten mener heller ikke, at kvindens udtalelser til Styrelsen for Patientsikkerhed var injurierende.

»Retten finder, at udsagnene er inden for det, der i forbindelse med en klagesag må tåles, og det gælder særligt, når det efter en gennemlæsning af parternes korrespondance må antages, at mange misforståelser og bekymringer kunne være afværget, hvis Waseem Ghulam havde set patienten i en fysisk konsultation efter operationen, som han ifølge Disciplinærnævnet skulle,« fremgår det af dommen.

B.T. har tidligere beskrevet sagen, hvor Waseem Ghulam fik kritik af de danske sundhedsmyndigheder, fordi han ikke tilså og indlagde denne patient, da hun fik store blødninger efter en fedtsugning.

Du kan læse om sagen her.

I dommen nævnes det også, at Waseem Ghulam har bidraget til konflikten ved »under forløbet at have skærpet tonen ved selv og gennem advokat at have truet med injuriesag, anmodning om tilhold og advokatskrivelser.«

Waseem Ghulams tidligere patient Sadet ønsker ikke at få sit efternavn frem, men hendes identitet er B.T. bekendt.

Hun fortæller, at hun har anket dommen, som hun synes er urimelig.

»Jeg følte, at operationen kunne have kostet mig livet, og det var derfor, jeg skrev det. Jeg havde været indlagt på Rigshospitalet med store blødninger, og det har været et forfærdeligt forløb, og derfor skrev jeg opslaget,« fortæller hun.

»Jeg ville ønske, jeg havde haft en større juridisk baggrund, så jeg havde vist, at lige netop den sætning var problematisk, for det var ikke engang den vigtigste i opslaget, men det er den, han har kunnet bruge i sin sag mod mig,« siger Sadet.

B.T. har gennem en længere periode undersøgt Waseem Ghulam, der gennem flere år har opereret danske kvinder på den prestigefyldte klinik Citadellkliniken i Sverige.

De seneste fire år er mindst ni af hans patienter blevet indlagt på offentlige hospitaler efter deres operationer.

Flere kvinder har klaget i både Danmark og Sverige, og 11. Januar gav Styrelsen for Patientsikkerhed Waseem Ghulam et fagligt påbud og afregistrerede ham som kosmetisk behandler, fordi de vurderer, at han kan antages at være til fare for patientsikkerheden grundet hans journalføring.

Han er efter B.T.s artikler og podcast blevet sendt hjem fra Citadellklinikken, mens anklagerne mod ham undersøges.

B.T. har gennem flere måneder forsøgt at få et interview med Waseem Ghulam om sagen, men han har kun ønsket at svare på mail.

Her har han ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at han er offer for en hetz, som en gruppe kvinder, der har samlet sig i en Facebook-gruppe, står bag.

Han har udpeget den kvinde, som han netop har vundet over i byretten, som »hovedpersonen« bag hetzen.

B.T. har efter dommen blev afsagt igen forsøgt at få en kommentar fra Waseem Ghulam, men han er ikke vendt tilbage på vores forespørgsler.

Læs alle artiklerne i serien 'Skåret i stykker'.