Lyt til artiklen

Det er blevet den store dille blandt danskere at få udglattet rynker med Botox, men behandlingen har en hidtil upåagtet 'bivirkning': Det mimik-løse ansigt får let vennerne til at skride.

Det konkluderer psykologer og socialforskere i en ny, dokumenteret undersøgelse.

Det opstrammede ansigt, hvor det ofte bliver sværere at aflæse følelser som sorg, vrede og bekymring, kan meget let give omgivelserne det indtryk, at personen helt mangler medfølelse og evne til at indleve sig i andres problemer. Hvad der får en del til at kappe venskabs-båndet med den Botox-behandlede.

Langsom reaktion

- Hvis folk synes at reagere langsomt med hensyn til at vise en reaktion på, hvad andre siger til dem, bliver det let tolket som mangel på sympati eller interesse, siger psykologen Davis Havas fra universitetet i Wisconsin-Madison i USA, der står bag undersøgelsen.

Forskerne undersøgte bl.a., hvor hurtigt en række forsøgspersoner reagerede på forskellige skriftlige medddelelser, både før og efter Botox-behandlingerne, og det var tydeligt, at forsøgspersonerne var længere om at vise reaktioner på triste begivenheder efter at have fået Botox.

Skaber frustration

Den tilsyneladende nedsatte evne til at vise tegn på følelse vil i et vist omfang skabe frustration eller ligefrem vrede og aggression i omgivelserne, konkluderer forskerne, hvis undersøgelse nu fremlægges i det ansete videnskabstidsskrift Psychological Science,

Botox virker ved at frigive signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket fuldstændigt afslapper musklen.

De muskler, som folder huden, f.eks. i panden eller omkring øjnene, bliver derved forhindret i at trække sig sammen, og huden glattes ud. Virkningen kommer gradvis. Botox virker kun på såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker, der fremkommer ved sammentrækninger af muskler.

Behandlingen er to til 14 dage om at få synlig effekt, og virkningen holder i to til otte måneder. 30 procent af patienterne har fortsat effekt seks måneder efter en Botox-injektion.

Blandt de kendte fysiske bivirkninger ved Botox-indsprøjtninger er hængende øjenlåg/øjenbryn, dobbeltsyn, tørre øjne, hovedpine og synsforstyrrelse. Disse bivirkninger er dog som regel midlertidige.

Botox har været kendt siden 1980erne, og i 2006 blev der i USA givet mere end fire millioner behandlinger med Botox. Antallet af Botox-behandlede i Danmark er ikke kendt.