Mens WHO har advaret lande mod at udstede immunitetspas til personer, som har haft covid-19, ser organisationen en mulighed i at lave en form for elektronisk registrering af dem, der har fået vaccinen.

En teknologi som vil kunne blive brugt til at åbne for internationale rejser igen.

»Vi ser meget nøje på anvendelsen af teknologi i vores kamp mod corona, og en mulighed er, at vi kan samarbejde om et e-vaccinationscertifikat,« sagde en medicinsk ekspert fra WHO på et virtuelt møde i København torsdag.

Lande som Storbritannien, USA, Tyskland og Italien har ellers foreslået immunitetspas som en vej tilbage til et mere normalt liv. Men det advarer flere britiske eksperter imod.

I en rapport fra University of Exeter lyder det fra en gruppe forskere, at et sådan pas vil stride mod  grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred, fri bevægelighed og fredelig forsamling - ligesom et pas kan føre til stigende ulighed og diskrimination.

»Digitale sundhedspas kan være en mulighed i den langsigtede håndtering af Covid-19-pandemien, men det stiller vigtige spørgsmål til beskyttelse af databeskyttelse og menneskerettigheder,« siger en af rapportens forfattere Dr. Ana Beduschi, professor i jura ifølge the Independent.

Et sådant pas vil nemlig bygge på personfølsomme sundhedsoplysninger, der kan få afgørende betydning for individers grad af frihed.

Derfor skal landene først og fremmest kunne sikre, at de personfølsomme oplysninger bliver indsamlet, opbevaret og brugt på en ansvarlig måde.

Derudover et det afgørende, at befolkningen har hurtigt adgang til test og vacciner.

»Ellers kan implementeringen af vaccinepas betyde, at den allerede eksisterende ulighed i samfundet bliver større,« siger Dr. Ana Beduschi.