Hvordan staver man nu til …

Mange danskere kæmper med at stave.

Det anslås, at cirka otte procent af befolkningen er ordblinde. Det betyder, at der alene i Odense Kommune er omkring 16.500 ordblinde.

Og en af dem er Mogens, der arbejder på Vandcenter Syd i Odense. Hans ordblindhed blev opdaget, fordi virksomheden satte sig for at screene sine medarbejdere.

Screeningen viste, at 40 ud af 100 medarbejdere havde læse-, skrive- eller regnevanskeligheder.

13 af medarbejderne var ordblinde, og de fik tilbudt undervisning og hjælpemidler til gavn for dem selv og virksomheden.

»Jeg lærte en hel masse. Mange af de ting, jeg lærte, bruger jeg lige så meget i min fritid, som jeg bruger i mit arbejde,« siger Mogens fra Vandcenter Syd i en pressemeddelelse fra Odense Kommune.

Hos Vandcenter Syd har det betydet meget, at en række medarbejdere fik hjælp til at opdage udfordringer med ordblindhed.

»Vi har fået nogle medarbejdere, som har lettere ved at begå sig i dagligdagen. Det er mit indtryk, at vi faktisk også har fået nogle medarbejdere, som er bedre klædt på til at tilegne sig yderligere viden,« siger områdechef Andreas Bjørn Bassett fra Vandcenter Syd.

Og det glæder også Brian Dybro, der er beskæftigelses- og socialrådmand, at der er fokus på problemet i denne uge, hvor der bliver afholdt Ordblindeuge i Odense.

»Mange voksne kæmper med ordblindhed måske uden at vide det eller uden at være opmærksomme på, hvordan de kan få hjælp til det,« siger han og fortsætter:

»Derfor er Ordblindeugen et vanvittigt vigtigt middel til at få flere i tale,« siger Brian Dybro.

I budgettet for Odense Kommune for 2021 er der afsat en million kroner til at gøre en ekstra indsats for at styrke ordblindeindsatsen på beskæftigelsesområdet.

Andre læser også