Rigmænd og banker fra eksempelvis Saudi-Arabien skal ikke længere kunne donere penge til danske friskoler. For med pengene kan der følge et ønske om at få indflydelse.

Det mener et politisk flertal, der torsdag vil pålægge regeringen at udforme et lovforslag, der forbyder friskoler at få økonomisk støtte fra personer uden for EU.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen har fremsat beslutningsforslaget, der bakkes op af Socialdemokratiet og SF.

»Det her er rettidig omhu, en slags forebyggende indsats,« siger Alex Ahrendtsen.

Han fremhæver den muslimske friskole Iqra Privatskole som eksempel. Skolen har lige modtaget besked om, at den får frataget sit milliontilskud fra staten, efter den i årevis har misforvaltet statens penge.

»Hvis Iqra Privatskole gerne vil fortsætte uden statsstøtte, kan de spørge en saudi-arabisk rigmand, om han ikke vil betale for skolen, og lige nu er der intet i dansk lovgivning, der forhindrer det,« siger Alex Ahrendtsen.

Ud over at friskolerne ifølge ikke må modtage penge, må skolernes bygninger heller ikke ejes af personer uden for EU, fremgår det af forslaget.

Før den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole fik frataget sit statstilskud og måtte lukke i september sidste år, blev skolens bygninger ifølge Berlingske opkøbt af pengemænd med direkte forbindelse til en verdensomspændende islamisk organisation.

Tre andre muslimske friskoler har ifølge avisen modtaget støtte fra en saudi-arabisk bank, Islamic Development Bank. Skolerne afviser, at der med pengene fra banken også fulgte krav om indflydelse på skolen.

Det nye forslag kan dog gøre mere skade end gavn, advarer Dansk Friskoleforening

»Friskoleloven siger allerede, at donationer over 20.000 kr. skal fremgå af skolernes regnskaber. Dermed er der en gennemsigtighed, som er brugbar og allerede gældende, også uanset om pengene kommer fra lokalområdet, EU eller andre lande i verden. Derfor vil mit synspunkt også være, at det i en global verden ikke giver mening, at der ikke kan ske donationer fra hele verden,« siger formand Philip Bendix.

Socialdemokratiet og SF er klar til at levere flertallet til DFs forslag.

»Vi vil undgå, at oliestater som Qatar og Saudi-Arabien sender penge til danske friskoler, for vi vil ikke have, at andre stater prøver at påvirke holdninger gennem danske skoler,« siger undervisningsordfører Mattias Tesfaye (S).

Også undervisningsminister Merete Riisager (LA) ser positivt på tiltaget.

»Jeg bakker op om intentionen bag forslaget. Jeg ønsker heller ikke, at frie grundskoler udsættes for et eksternt pres, der udfordrer skolernes uafhængighed og den demokratiske dannelse, de er forpligtet til at give eleverne. Det handler om at ramme en balance, hvor vi forhindrer uønsket indflydelse på skolerne, samtidig med at vi ikke forhindrer frugtbare samarbejder mellem frie skoler og gode, demokratiske kræfter i udlandet.«