Den samlede rigdom i verden faldt i 2022, men det er ikke gået ud over alle.

Faktisk er det i høj grad gået ud over de allerrigeste, rapporterer CNN.

I en ny rapport om global rigdom fra Credit Suisse og UBS, som tidligere på året opkøbte Credit Suisse, fastslås det nemlig, at den totale private formue i verden var nedadgående i 2022.

Det var et fald på 2,4 procent til 454,4 billioner dollar – altså 454.400.000.000.000 dollar.

Det svarer til cirka 3.114 billioner danske kroner – den nette sum af 3.114.000.000.000.000 kroner.

Det skyldes angiveligt en stigende rente og høj inflation.

Rapporten definerer formue som værdien af en husholdnings finansielle aktiver og aktiver, som eksempelvis fast ejendom minus deres gæld.

Og mens 2,4 procent i sagens natur er et gigantisk og ufatteligt fald i kroner og ører, så konstaterer CNN, at tallene faktisk fortæller en mere optimistisk historie om verdens samlede rigdom.

For samtidig steg medianen for global rigdom med tre procent. Medianen er den midterste værdi i en talrække, der er sorteret efter størrelse.

Det betyder altså, at hvis man stillede alle verdens private husholdninger op på en lang række rangeret efter personlig formue, så ville den familie, der stod lige akkurat i midten, være blevet tre procent rigere i forhold til året før.

Det fortæller en historie om, skriver CNN, at den almindelige person faktisk er blevet rigere – og at det er milliardærer og millionærer, som er blevet fattigere i 2022.

Faktisk er der ifølge rapporten blevet hele 3,5 millioner færre millionærer verden over, hvis man ellers regner i amerikanske dollar. Det beregnes, at der ved indgangen til 2023 var i alt 60 millioner dollarmillionærer i verden.

Men selv om ligheden derfor må regnes som værende større nu, så behøver vi nok ikke at frygte for de allerrigeste.

Den rigeste 1 procent af husholdningerne i verden ejer stadig 44,5 procent af verdens private formue.

Det er dog et fald fra 45,6 procent i 2021.

»Den globale økonomi oplever en periode med forbløffende økonomiske ændringer,« konstaterer Paul Donovan, som er cheføkonom hos UBS Global Wealth Management, ifølge CNN i rapporten.

Og så skal vi lige have en særdeles optimistisk melding fra rapporten med.

Den schweiziske storbank forudser nemlig, at verdens private formue vil stige med 38 procent i de kommende fem år.

Det vil betyde, at vi samlet set kommer til at eje 629 billioner dollar i 2027.

Det svarer altså til små 4.307.000.000.000.000 danske kroner.