Socialtilsyn Midt har fået 131 whistleblower-henvendelser om bekymrende forhold på Aarhus-bosteder. Nu kræver Venstre svar fra rådmanden.

Almaz Mengesha, der sidder i byrådet for Venstre, mener, at B.T. Aarhus' afdækning af whistleblower-henvendelser om bosteder er »rystende læsning«.

Derfor vil hun nu have svar fra rådmand Kristian Würtz om, hvad han og forvaltningen har gjort.

»Det er rystende læsning, at der er kommet 131 henvendelser siden marts sidste år. Det skal man tage meget alvorligt. Derfor mener jeg, at vi i byrådet har brug for at vide, hvad der foregår i forvaltningen,« siger Almaz Mengesha.

Hun har anmodet rådmanden om at redegøre for, hvornår han blev orienteret om bekymringerne, hvad rådmanden har gjort på baggrund af henvendelserne, og hvad hans reaktion på antallet af whistleblower-henvendelser er.

B.T. Aarhus har i en artikel afdækket, at Socialtilsyn Midt har fået 131 whistleblower-henvendelser om bekymrende forhold på kommunens bosteder siden marts sidste år.

Henvendelserne drejede sig særligt om dårlig eller manglende ledelse, nedværdigende behandling eller manglende eller dårlige socialfaglige kompetencer på botilbuddene.

Almaz Mengesha mener, at byrådet har et politisk ansvar for, at bostederne er et ordentligt hjem for kommunens borgere. Og derfor har byrådet også krav på at vide, hvordan forvaltningen og rådmanden har reageret.

»Jeg har oplevet før, at vi i byrådet ikke er blevet informeret godt nok om alvorlige forhold på kommunens institutioner. Men der er brug for, at vi ved, hvad der foregår. Whistleblower-henvendelserne er jo alarmerende.«

»I denne byrådsperiode har bostederne været underfinansierede. Og der har kun været politiske lappeløsninger igennem hele vejen. Socialtilsynet har endda truet med at lukke et botilbud to gange. Det, vil jeg gerne undgå, gentager sig,« siger Almaz Mengesha.

Almaz Mengesha er ikke den eneste i byrådet, der ønsker mere klarhed over, hvordan forvaltningen reagerer på henvendelser og påtaler af bekymrende forhold på Aarhus' bosteder.

Viggo Jonasen, der er byrådspolitiker for Enhedslisten, har tidligere stillet et forslag om, at byrådet altid bliver orienteret, hvis kommunens institutioner får påtaler, kritik eller påbud fra tilsynsmyndighederne.

»Vi skal orienteres om påbud eller kritik af kommunen fra tilsynsmyndigheder, inden vi læser det i avisen,« sagde han dengang til B.T. Aarhus.

 

Andre læser også